เรือยอร์ชภูเก็ต : เกาะเฮครึ่งวัน ***จอยทัวร์*** - ALL ABOUT JOURNEY

เรือยอร์ชภูเก็ต : เกาะเฮครึ่งวัน ***จอยทัวร์***

เรือยอร์ชภูเก็ต : เกาะเฮครึ่งวัน 

***(จอยทัวร์)***

จองครบ 5 ท่าน เรือออกให้บริการ 

หมายเหตุ : บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเส้นทางหากมีความจำเป็นจากสภาพอากาศแปรปรวน

รอบที่ 1

07.00 – 07.30 น.

รถรับจากโรงแรมที่พักสู่ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง

08.30 น.

ออกจากท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง เดินทางสู่เกาะเฮโดยเรือยอร์ช

09.00 น.

ถึงเกาะเฮ พักผ่อนตามอัธยาศัยบนชายหาด

11.30 น.

รับประทานอาหารกลางวันบนเรือยอร์ชคาตามารัน พร้อมชมบรรยากาศความสวยงามในท้องทะเล

12.30 น.

ออกเดินทางจากเกาะเฮ ระหว่างทางกลับ แวะตกปลา ชมบรรยากาศของท้องทะเลที่สวยงาม

13.00 น.

กลับถึงท่าเรืออ่าวฉลอง รถตู้รอรับและพาท่านกลับที่พัก

รอบที่ 2


Phuket : Coral Island Half Day (Join Tour)

Book up to 5 people, boat departs for service. 

Round 1

07.00 – 07.30 hrs.

Pick up from your hotel to Chalong Pier.

08.30 hrs.

Depart from Chalong Bay pier. Travel to Coral Island by yacht

09.00 hrs.

Arrive at Coral Island, free time on the beach

11.30 hrs.

Have lunch on a catamaran yacht While watching the beautiful atmosphere in the sea

12.30 hrs.

Depart from Coral Island On the way back, stop for fishing to see the beautiful sea atmosphere.

13.00 hrs.

Arrive at Chalong Pier. Van waiting to pick you up and take you back to your hotel.

Round 2

11.30 – 12.00 hrs.

Pick up from your hotel to Chalong Pier.

13.00 hrs.

Depart from Chalong Bay pier. Travel to Coral Island by yacht

13.30 hrs.

Arrive at Coral Island, free time on the beach

17.00 hrs.

Dinner on a catamaran yacht While watching the beautiful atmosphere in the sea

18.30 hrs.

Depart from Coral Island On the way back, stop for fishing to see the beautiful sea atmosphere.

19.00 hrs.

Arrive at Chalong Pier. Van waiting to pick you up and take you back to your hotel.

อัตราค่าบริการ (Price)

ผู้ใหญ่

Adult

ราคาพิเศษ 1,090 บาท/ท่าน

Special price 1,090 baht / person

เด็ก (4–11ปี)

Children (4-11 years)

ราคาพิเศษ 890 บาท/ท่าน

Special price 890 baht / person

ราคานี้รวม : น้ำดื่มและน้ำอัดลม, ผลไม้, อุปกรณ์ดำน้ำตื้น, ผ้าเช็ดตัว,ประกัน, รถรับส่งที่โรงแรม, อาหารบุฟเฟต์,เบ็ดตกปลา, เสื้อชูชีพ, ช่างภาพ

ราคานี้ไม่รวม : ค่าเข้าอุทยาน(ถ้ามี), ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

This price includes : drinking water and soft drinks, fruits, snorkeling equipment, towels, insurance, hotel transfers, buffet meals, fishing rod, life jacket, photographer.

This price does not include : entrance fee to the park (if any), 7% VAT

รายการอาหาร (MENU)

*รายการอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามวัตถุดิบ * Food items may change according to raw materials.


สถานที่ขึ้นเรือ

ท่าเรืออ่าวฉลอง จังหวัดภูเก็ต

Chalong Pier, Phuket

ขั้นตอนการจองเรือ

1.ลูกค้าแจ้งวันที่ใช้บริการ ชื่อผู้จองหรือผู้ติดต่อ เบอร์ติดต่อ จำนวนท่าน และความต้องการพิเศษอื่นๆ
2.บริษัทฯเช็คที่นั่งเบื้องต้น
3. หากที่นั่งยังว่าง บริษัทฯจะส่ง SMS แจ้งเลขที่บัญชีและยอดโอนให้ลูกค้า (ที่นั่งจะยังไม่ได้ทำการจองจนกว่าลูกค้าจะโอนชำระเงินเต็มจำนวน)
4. หลังจากลูกค้าโอนและโทรแจ้งบริษัทฯ บริษัทฯดำเนินการจอง หากที่นั่งเต็มแล้ว บริษัทฯจะทำการโอนเงินคืนลูกค้า
5. บริษัทฯรอเอกสารยืนยันการจอง จากทางเรือ
6. เมื่อได้เอกสารยืนยัน บริษัทฯจะส่ง SMS ยืนยันการจองโดยระบุสถานที่วันเวลา ชื่อลูกค้า จำนวนลูกค้า

เงื่อนไขการจอง

1. หากลูกค้าไม่มาขึ้นเรือตามกำหนด จะถือว่าลูกค้ายกเลิกการใช้บริการ
2. ราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางและ/หรือยกเลิกการใช้บริการและ/หรือลดจำนวนผู้ใช้บริการ(โดยขอเงินคืน)ได้
3. ไม่มีการคืนเงินทุกกรณี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Office: 0 2980 0203-4Hot Line: 08 1929 9293

  ราคาพิเศษ ผู้ใหญ่ 1,090 บาท เด็ก(4-11 ปี) 890 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #PHT-CORAL HALF DAY-JOIN

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved. Powered by WordPress
Top