เรือสปีดโบ๊ทภูเก็ต+กระบี่ : โปรแกรมรับส่งภูเก็ต-เกาะพีพี ***จอยทัวร์*** - ALL ABOUT JOURNEY

เรือสปีดโบ๊ทภูเก็ต+กระบี่ : โปรแกรมรับส่งภูเก็ต-เกาะพีพี ***จอยทัวร์***

เรือสปีดโบ๊ทภูเก็ต+กระบี่ : โปรแกรมรับส่งภูเก็ต-เกาะพีพี ***จอยทัวร์***

 

ข้อมูลเรือ

ประเภท: สปีดโบ๊ท

2 เครื่องยนต์ ความจุผู้โดยสาร 35 ท่าน

3 เครื่องยนต์ ความจุผู้โดยสาร 47 ท่าน

ห้องน้ำ 1 ห้อง

2 เครื่องยนต์ กัปตันและลูกเรือ 2 ท่าน

3 เครื่องยนต์ กัปตันและลูกเรือ 3 ท่าน

 

คำอธิบายทัวร์: เรือเร็วรับส่งจากภูเก็ตไปเกาะพีพี

1. เรือจะออกจากภูเก็ต (ท่าเรือรัษฎา) และมาถึงเกาะพีพี
2. ขากลับจะออกจากเกาะพีพีและถึงภูเก็ต (ท่าเรือรัษฎา)
3. ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงต่อเที่ยว

 

สถานที่ขึ้นเรือ

ท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต https://goo.gl/maps/TZMagpq3fRLQBJ3F8

 

อัตราค่าบริการ

เวลารับส่ง

ราคาไม่รวมรถรับส่ง

ภูเก็ต (ท่าเรือรัษฎา) – เกาะพีพี (ท่าเรือต้นไทร)

ผู้ใหญ่

เด็ก (4-10 ปี )

09.00 – 10.00 น.

11.00-12.00 น.

14.00-15.00 น.

ชาวไทย 900 บาท/ท่าน

ชาวต่างชาติ 900 บาท/ท่าน

ชาวไทย 700 บาท/ท่าน

ชาวต่างชาติ 700 บาท/ท่าน

เกาะพีพี (ท่าเรือต้นไทร) – ภูเก็ต (ท่าเรือรัษฎา)

ผู้ใหญ่

เด็ก (4-10 ปี )

08.30-09.30 น.

14.00-15.00 น.

15.00-16.00 น.

ชาวไทย 900 บาท/ท่าน

ชาวต่างชาติ 900 บาท/ท่าน

ชาวไทย 700 บาท/ท่าน

ชาวต่างชาติ 700 บาท/ท่าน

รถรับ-ส่ง บวกเพิ่มท่านละ 200 บาท/เที่ยว 

 

หมายเหต :
1. ราคานี้ไม่รวมบริการรับส่งไปกลับจากโรงแรมไปยังท่าเรือรัษฎา
2. ราคานี้ไม่รวม Vat7% (กรณีออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ+Vat7%)

 


Speed boat transfer from Phuket to Phi Phi Island. ***Join Tour***

 

Specification

Type: Speedboat

2 engines, 35 passenger capacity

3 engines, 47 passenger capacity

1 Restroom

2 engines, captain and crew 2 pax

3 engines, captain and crew 3 pax

 

Tour Descriptions: Speed boat transfer from Phuket to Phi Phi Island.

1. The boat will depart from Phuket (Rassada Pier) and arrive at Phi Phi Island.
2. The return will depart from Phi Phi Island and arrive at Phuket (Rassada Pier).
3. The transfer takes approximately 1 hour each way

 

Boat boarding place

Rassada Pier Phuket https://goo.gl/maps/TZMagpq3fRLQBJ3F8

 

Service rates

Pick up time

SELLING RATE (NO TRANSFER)

Phuket (Rassada Pier) – Phi Phi (Tonsai Pier)

ADULT

CHILD (4-10year)

 09.00-10.00 A.M.

11.00 A.M.-12.00 P.M.

14.00-15.00 P.M.

Thai 900 Baht/pax

Foreigners 900 Baht/pax

Thai 700 Baht/pax

Foreigners 700 Baht/pax

Phi Phi (Tonsai Pier) – Phuket (Rassada Pier)

ADULT

CHILD (4-10year)

08.30-09.30 A.M.

14.00-15.00 P.M.

15.00-16.00 P.M.

Thai 900 Baht/pax

Foreigners 900 Baht/pax

Thai 700 Baht/pax

Foreigners 700 Baht/pax

Transfer additional charge 200 baht/way/pax

 

Remark :
1. Rate are exclude round trip transfer from hotel to Rasada Pier.
2. Rate are exclude Vat7%

 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 929

  ราคาผู้ใหญ่ 900 เด็ก 4-10 ปี 700 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #PP SABAI MARINE-PHUKET-KRABI-TRANSFER PK-PP

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Top