เรือสปีดโบ๊ทภูเก็ต+กระบี่ : โปรแกรมรับส่งภูเก็ต-เกาะพีพี ***จอยทัวร์*** - ALL ABOUT JOURNEY

เรือสปีดโบ๊ทภูเก็ต+กระบี่ : โปรแกรมรับส่งภูเก็ต-เกาะพีพี ***จอยทัวร์***

เรือสปีดโบ๊ทภูเก็ต+กระบี่ : โปรแกรมรับส่งภูเก็ต-เกาะพีพี ***จอยทัวร์***

จองครบ 6 ท่าน เรือออกให้บริการ จำกัดจำนวน 20 ท่าน/1 ลำ

 

Speed boat transfer from Phuket to Phi Phi Island. ***Join Tour***

Book 6 people. Boat service is limited to 20 people / 1 boat.

 

**ราคาไม่อัพเดต โปรดสอบถาม**

 

ข้อมูลเรือ Specification

ประเภท Type

สปีดโบ๊ท Speedboat

2 เครื่องยนต์ ความจุผู้โดยสาร 35 ท่าน

2 engines, 35 passenger capacity

3 เครื่องยนต์ ความจุผู้โดยสาร 47 ท่าน

3 engines, 47 passenger capacity

ห้องน้ำ Restroom

1

2 เครื่องยนต์ กัปตันและลูกเรือ

2 engines, captain and crew

2

3 เครื่องยนต์ กัปตันและลูกเรือ

3 engines, captain and crew

3

 

คำอธิบายทัวร์: เรือเร็วรับส่งจากภูเก็ตไปเกาะพีพี

1. เรือจะออกจากภูเก็ต (ท่าเรือรัษฎา) และมาถึงเกาะพีพี
2. ขากลับจะออกจากเกาะพีพีและถึงภูเก็ต (ท่าเรือรัษฎา)
3. ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงต่อเที่ยว

Tour Descriptions: Speed boat transfer from Phuket to Phi Phi Island.

1. The boat will depart from Phuket (Rassada Pier) and arrive at Phi Phi Island.
2. The return will depart from Phi Phi Island and arrive at Phuket (Rassada Pier).
3. The transfer takes approximately 1 hour each way

 

สถานที่ขึ้นเรือ Boat boarding place

ท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต  Rassada Pier Phuket

https://goo.gl/maps/TZMagpq3fRLQBJ3F8

 

อัตราค่าบริการ Service rates

เวลารับส่ง

Pick up time

ราคาขายไม่รวมรถรับส่ง

SELLING RATE (NO TRANSFER)

ภูเก็ต – เกาะพีพี

PHUKET – PHI PHI Island

ผู้ใหญ่

ADULT

เด็ก (4-10 ปี )

CHILD (4-10year)

ออกจากท่าเรือ 09.00 น.

DEP:09.00AM

ถึงท่าเรือ 10.00 น.

ARR:10.00 AM

ชาวไทย 500 บาท/ท่าน

Foreigners 700 Baht/pax

ชาวไทย 400 บาท/ท่าน

Foreigners 500 Baht/pax

เกาะพีพี – ภูเก็ต

PHI PHI Island – PHUKET

ผู้ใหญ่

ADULT

เด็ก (4-10 ปี )

CHILD (4-10year)

ออกจากท่าเรือ 15.00 น.

DEP:03.00PM

ถึงท่าเรือ 16.00 น.

ARR:04.00PM

ชาวไทย 500 บาท/ท่าน

Foreigners 700 Baht/pax

ชาวไทย 400 บาท/ท่าน

Foreigners 500 Baht/pax

 

หมายเหต :
1. ราคานี้ไม่รวมบริการรับส่งไปกลับจากโรงแรมไปยังท่าเรือรัษฎา
2. ราคานี้ไม่รวม Vat7% (กรณีออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ+Vat7%)

Remark :
1. Rate are exclude round trip transfer from hotel to Rasada Pier.
2. Rate are exclude Vat7%

 

บริการรับส่งไปและกลับจากสถานที่ต่อไปนี้รวมราคา :

Transfer to and from the following location are includ:e the price :

โซน / ชายหาด / พื้นที่

Zone/ Beach/ Area

เวลารับ

Pick up Time

ราคา

Transfer Rate

กะตะ

Kata Beach

07.30 – 08.00 น.

07.30 – 08.00 AM

200 บาท/ท่าน

200THB/PAX

กะรน

Karon Beach

07.30 – 08.00 น.

07.30 – 08.00 AM

200 บาท/ท่าน

200THB/PAX

ป่าตอง

Patong Beach

07.30 – 08.00 น.

07.30 – 08.00 AM

200 บาท/ท่าน

200THB/PAX

เมืองภูเก็ต

Phuket Town

08.00 – 08.30 น.

08.00 – 08.30 AM

100 บาท/ท่าน

100THB/PAX


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 929

  ราคาเริ่มต้น ผู้ใหญ่ 500 เด็ก 4-10 ปี 400 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #PP SABAI MARINE-PHUKET-KRABI-TRANSFER PK-PP

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved.
Top