เรือ Sea Ray 240 / ดีลักซ์ (Deluxe) - ALL ABOUT JOURNEY

เรือ Sea Ray 240 / ดีลักซ์ (Deluxe)

เรือ Sea Ray 240 / ดีลักซ์ (Deluxe)

 

ข้อมูลเรือ

ประเภท

Speedboat Sea Ray 240

ความยาว (ฟุต)

25

ความจุผู้โดยสาร 

6 ท่าน (กรุงเทพฯ) / 8 ท่าน (นนทบุรี)

กัปตัน

1

ความเร็วเรือ (นอต) 

20

 

สถานที่ขึ้นเรือ กรุงเทพฯ

– ท่าเรือท่ามหาราช https://goo.gl/maps/zJ4YghvfJPDgra6w5

– ท่าสาธารณะ และท่าโรงแรม (ในกรณีที่ลูกค้าเป็นลูกค้าของโรงแรม) อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมโปรดสอบถาม

สถานที่ขึ้นเรือ นนทบุรี

– ท่าเรือสามเสนวิลล่าไลฟ์ เดอะริเวอร์ https://maps.app.goo.gl/73vhdLbs7msy2v8g8

– ท่าสาธารณะ และท่าโรงแรม (ในกรณีที่ลูกค้าเป็นลูกค้าของโรงแรม) อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมโปรดสอบถาม

 

อัตราค่าบริการและเส้นทาง

แพ็กเกจที่ 1 กรุงเทพฯ ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตก / ชมวิวกรุงเทพฯ 2 ชั่วโมง

 • สถานที่ขึ้น-ลงเรือ : ท่ามหาราช

 • ระยะเวลา 2 ชั่วโมง (ชั่วโมงถัดไป บวกเพิ่มชั่วโมงละ 8,500 บาท)

 • เส้นทาง : สะพานพระราม 8, วัดระฆัง, วัดกัลยาณมิตร, วัดพระแก้ว, วัดยานนาวา, สะพานพุทธ, ริเวอร์ซิตี้, ไอคอนสยาม, เอเชียทีค, สะพานพระราม 3

 • จำนวนผู้โดยสาร 6 ท่าน

 • เครื่องดื่ม : น้ำดื่ม(ขวด), น้ำอัดลม(ขวด), และน้ำแข็ง

ราคา 16,900 บาท

แพ็กเกจที่ 2 นนทบุรี ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตก / ชมวิวนนทบุรี, เกาะเกร็ด, ปทุมธานี 1 ชั่วโมง 30 นาที

 • สถานที่ขึ้น-ลงเรือ : ท่าเรือสามเสนวิลล่าไลฟ์ เดอะริเวอร์

 • ระยะเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที (ชั่วโมงถัดไป บวกเพิ่มชั่วโมงละ 5,500 บาท)

 • เส้นทาง : นนทบุรี เกาะเกร็ด ปทุมธานี / แวะไหว้พระ ขึ้นเที่ยวบนเกาะเกร็ด

 • จำนวนผู้โดยสาร 8 ท่าน

 • เครื่องดื่ม : น้ำดื่ม(ขวด), น้ำอัดลม(ขวด), และน้ำแข็ง

ราคา 7,900 บาท

แพ็กเกจที่ 3 นนทบุรี ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตก / ชมวิวนนทบุรี, เกาะเกร็ด, ปทุมธานี 2 ชั่วโมง 30 นาที (รอรับประทานอาหาร)

 • สถานที่ขึ้น-ลงเรือ : ท่าเรือสามเสนวิลล่าไลฟ์ เดอะริเวอร์

 • ระยะเวลา 2 ชั่วโมง 30 นาที (ชั่วโมงถัดไป บวกเพิ่มชั่วโมงละ 5,500 บาท)

 • เส้นทาง : นนทบุรี เกาะเกร็ด ปทุมธานี แวะรับประทานอาหารร้านอาหารริมน้ำ

 • จำนวนผู้โดยสาร 8 ท่าน

 • เครื่องดื่ม : น้ำดื่ม(ขวด), น้ำอัดลม(ขวด), และน้ำแข็ง

ราคา 12,500 บาท

แพ็กเกจที่ 4 ล่องเรือนนทบุรี-อยุธยา 6 ชั่วโมง

 • สถานที่ขึ้น-ลงเรือ : ท่าเรือสามเสนวิลล่าไลฟ์ เดอะริเวอร์

 • ระยะเวลา 6 ชั่วโมง

 • เส้นทาง A นนทบุรี-อยุธยา ล่องเรือชมวิวนนทบุรี เกาะเกร็ด ปทุมธานี อยุธยา หรือดูช้างอาบน้ำอยุธยา, หรือชมรอบเมืองเก่า

 • เส้นทาง B นนทบุรี-อยุธยา ล่องเรือชมวิวนนทบุรี เกาะเกร็ด ปทุมธานี, แวะไหว้พระ 3 วัด, แวะกินกุ้งอยุธยา (บางไทร), เล่นน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา (ลานเท)

 • จำนวนผู้โดยสาร 8 ท่าน

 • เครื่องดื่ม : น้ำดื่ม(ขวด), น้ำอัดลม(ขวด), และน้ำแข็ง

ราคา 29,500 บาท

ราคานี้ไม่รวม: อาหาร, รับส่งนอกสถานที่, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%, ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%


Sea Ray 240 / Deluxe

 

Specification

Type

Speedboat Sea Ray 240

Size (ft.)

25

Capacity

6 pax (Bangkok) / 8 pax (Nonthaburi)

Captain

1

Cruising Speed (Knots)

20

 

Boat boarding place (Bangkok)

– Tha Maharaj : https://goo.gl/maps/zJ4YghvfJPDgra6w5

– The public port and the hotel pier (in case the customer is a hotel customer) There may be additional charges, please inquire.

Boat boarding place (Nonthaburi)

– Samsen Life – The River : https://maps.app.goo.gl/73vhdLbs7msy2v8g8

– The public port and the hotel pier (in case the customer is a hotel customer) There may be additional charges, please inquire.

 

Service rates and routes

Package 1: Bangkok sunset / Bangkok sighseeing 2 hours.

 • Boat boarding place: Maharaj Pier

 • Duration 2 hours (Extra hour charge 8,500 THB/hour)

 • Route : Rama VIII Bridge, Wat Rakhang, Wat Kalayanamit, Wat Phra Kaew, Wat Yannawa, Memorial Bridge, River City, ICONSIAM, Asiatique, Rama 3 Bridge

 • Number of passengers: 6 persons

 • Beverages: drinking water(bottle), soft drinks(bottle), ice

16,900 THB

Package 2 Nonthaburi sunset / Nonthaburi, Koh Kret, Pathum Thani sightseeing 1 hour 30 minutes

 • Boat boarding place: Samsen Life – The River

 • Duration 1 hour 30 minutes (Extra hour charge 5,500 THB/hour)

 • Route : Nonthaburi, Koh Kret, Pathum Thani / visit temple and travel on Koh Kret

 • Number of passengers: 8 persons

 • Beverages: drinking water(bottle), soft drinks(bottle), ice

7,900 THB

Package 3 Nonthaburi sunset / Nonthaburi, Koh Kret, Pathum Thani sightseeing 2 hours 30 minutes (stop for a meal)

 • Boat boarding place: Samsen Life – The River

 • Duration 2 hours 30 minutes (Extra hour charge 5,500 THB/hour)

 • Route : Nonthaburi, Koh Kret, Pathum Thani / Stop for a meal at a riverside restaurant.

 • Number of passengers: 8 persons

 • Beverages: drinking water(bottle), soft drinks(bottle), ice

12,500 THB

Package 4 Nonthaburi-Ayutthaya 6 hours

 • Boat boarding place: Samsen Life – The River

 • Duration 6 hours

 • Route A Nonthaburi, Koh Kret, Pathum Thani, Ayutthaya sightseeing, or see elephants bathing in Ayutthaya, or look around the old city.

 • Route B Nonthaburi, Koh Kret, Pathum Thani, sightseeing sightseeing, visit 3 temples, Stop by to eat Ayutthaya shrimp (Bang Sai), swim in the Chao Phraya River (Lan Tae)

 • Number of passengers: 8 persons

 • Beverages: drinking water(bottle), soft drinks(bottle), ice

29,500 THB

This price does not include: Meal, off-site transfer, 3% withholding tax, 7% VAT.

 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Office: 0 2980 0203, Hot Line: 08 1929 9293

  ราคาเริ่มต้น 7,900 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #PPB-BANGKOK-NONTHABURI-AYUTTHAYA-SEA RAY 240-DELUXE

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Top