เรือสุภาพรรณ (Supapan Boat) - ALL ABOUT JOURNEY

เรือสุภาพรรณ (Supapan Boat)

เรือสุภาพรรณ

เรือสุภาพรรณ สามารถรองรับผู้โดยสารได้สูงสุด 25 ท่าน ตกแต่งอย่างเรียบง่าย ให้ความรู้สึกโล่งสบาย ให้บริการในระยะทางระหว่างเอเชียทีคฯ ถึงเกาะเกร็ด ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์ของสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา สัมผัสวิถีชีวิต วัฒนธรรมของชุมชนเกาะเกร็ด

เวลาล่องเรือเริ่ม 06.00 – 24.00 น. สามารถเลือกเวลาได้สูงสุด 8 ชั่วโมง

 

Supapan Boat

Can accommodate up to 25 passengers, simple decoration Gives a feeling of relief Serving the distance between Asiatique and Koh Kret, take a scenic cruise on both sides of the Chao Phraya River. Touch the way of life Culture of Koh Kret community

The cruise time starts from 6:00 AM – 12:00 AM. Time can be selected up to 8 hours

 

อัตราค่าบริการ (Price)

ราคาชั่วโมงละ 5,000 บาท

Price 5,000 baht per hour

ราคา 8 ชั่วโมง 30,000 บาท

Price for 8 hours 30,000 baht

ราคานี้รวม : น้ำดื่ม,ประกันการเดินทาง,ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ราคานี้ไม่รวม : ค่าจอดเทียบเรือ(หากมี)

The price is inclusive of VAT, water,travel insurance

This price excludes : mooring fee (if any)


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293

  ราคาเริ่มต้น 5,000 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #CEX-BANGKOK-NONTHABURI-SUPAPAN

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved. Powered by WordPress
Top