เรือสุภาพรรณ (Supapan Boat) - ALL ABOUT JOURNEY

เรือสุภาพรรณ (Supapan Boat)

เรือสุภาพรรณ

เรือสุภาพรรณ สามารถรองรับผู้โดยสารได้สูงสุด 25 ท่าน ตกแต่งอย่างเรียบง่าย ให้ความรู้สึกโล่งสบาย ให้บริการในระยะทางระหว่างเอเชียทีคฯ ถึงเกาะเกร็ด ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์ของสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา สัมผัสวิถีชีวิต วัฒนธรรมของชุมชนเกาะเกร็ด

เวลาล่องเรือเริ่ม 06.00 – 24.00 น. สามารถเลือกเวลาได้สูงสุด 8 ชั่วโมง

Supapan Boat

Can accommodate up to 25 passengers, simple decoration Gives a feeling of relief Serving the distance between Asiatique and Koh Kret, take a scenic cruise on both sides of the Chao Phraya River. Touch the way of life Culture of Koh Kret community

The cruise time starts from 6:00 AM – 12:00 AM. Time can be selected up to 8 hours

 

ตัวอย่างทริป (Sample trip)

1 ชั่วโมง (1 hr)

ล่องเรือชมเมือง

ล่องเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาหรือคลองบางกอก

Sightseening Cruise

Chao phraya river or Bangkok canal cruise

2 ชั่วโมง (2 hr)

ล่องเรือบางกอกใหญ่ & บางกอกน้อย 

เยี่ยมชมวัดอรุณฯ,พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี หรือ บ้านศิลปิน

Bangkok Yai & Noi canals

Visit Wat Arun, National Museum of Royal Barges or The artist’s house

3 ชั่วโมง (3 hr)

ล่องเรือบางกอกใหญ่ & บางกอกน้อย

เยี่ยมชมวัดอรุณฯ,พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี และบ้านศิลปิน,แวะให้อาหารปลา

Bangkok Yai & Noi canals

Visit Wat Arun, National Museum of Royal Barges and The artist’s house. Stop for fish feeding.

3 ชั่วโมง (3 hr)

ตลาดน้ำคลองตลิ่งชันและบ้านศิลปิน

เยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธี,ตลาดน้ำคลองตลิ่งชันและบ้านศิลปิน หยุดให้อาหารปลา (เฉพาะวันหยุดสุดสัปดาห์)

Taling Chan Canal Market & The Artist’s House

Visit National Museum of Royal Barges, Taling Chan canal market and The artist’s house. Stop for fish feeding.(Weekend only)

อัตราค่าบริการ (Price)

ราคาชั่วโมงละ 5,000 บาท

Price 5,000 baht per hour

ราคา 8 ชั่วโมง 30,000 บาท

Price for 8 hours 30,000 baht

ราคานี้รวม : น้ำดื่ม,ประกันการเดินทาง,ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ราคานี้ไม่รวม : ค่าจอดเทียบเรือ(หากมี)

The price is inclusive of VAT, water,travel insurance

This price excludes : mooring fee (if any)


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293

  ราคาเริ่มต้น 5,000 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #CEX-BANGKOK-NONTHABURI-SUPAPAN

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved. Powered by WordPress
Top