เรือลีมูซีน (Water Limousine) - ALL ABOUT JOURNEY

เรือลีมูซีน (Water Limousine)

เรือลีมูซีน

เรือลีมูซีน สามารถรองรับผู้โดยสารได้สูงสุด 14 ท่าน ตกแต่งอย่างเรียบง่าย ให้ความรู้สึกโล่งสบาย ให้บริการในระยะทางระหว่างเอเชียทีคฯ ถึงเกาะเกร็ด ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์ของสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและสัมผัสวิถีชีวิต วัฒนธรรมของชุมชนเกาะเกร็ด

เวลาล่องเรือเริ่ม 09.00 – 18.00 น. สามารถเลือกเวลาได้สูงสุด 8 ชั่วโมง

 

อัตราค่าบริการ วันที่ 1 พ.ย.2566-31 ต.ค.2567

ราคาชั่วโมงละ 2,750 บาท

ราคา 8 ชั่วโมง 16,500 บาท

ราคานี้รวม : น้ำดื่ม, ประกันการเดินทาง, เสื้อชูชีพ, ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ราคานี้ไม่รวม : ค่าจอดเทียบเรือ(หากมี)


Water Limousine

Can accommodate up to 14 passengers, simple decoration gives a feeling of relief Serving the distance between Asiatique and Koh Kret, take a scenic cruise on both sides of the Chao Phraya River. Touch the way of life Culture of Koh Kret community

The cruise time starts from 09.00 AM – 06.00 PM. Time can be selected up to 8 hours

 

Price for 1 Nov.2023-31 Oct.2024

Price 2,750 baht per hour

Price for 8 hours 16,500 baht

Inclusive: VAT, Drinking water, Life jacket, Travel insurance
This price excludes : mooring fee (if any)


สถานที่ขึ้นเรือ

จอดรถที่วัดยานนาวา ค่าบริการจอดรถประมาณ 60-70 บาท

ค่าบริการจอดรถ ชั่วโมงละ 40 บาท กรณีเหมาลำ 2 ชั่วโมงขึ้นไป ฟรีค่าจอดรถ 3 ชั่วโมง

**หากต้องการขึ้นท่าเรืออื่น กรุณาสอบถามเพิ่มเติม


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Office: 0 2980 0203, Hot Line: 08 1929 9293

  ราคาเริ่มต้น 2,750 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #CEX-BANGKOK-NONTHABURI-WATER-LIMOUSINE

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Top