สงกรานต์ ทัวร์ ออสเตรีย + เยอรมนี + สวิตเซอร์แลนด์ (Austria + Germany + Switzerland): Dancing All Season 7 วัน 4 คืน บินกับ Emirates Airlines (EK) - ALL ABOUT JOURNEY

สงกรานต์ ทัวร์ ออสเตรีย + เยอรมนี + สวิตเซอร์แลนด์ (Austria + Germany + Switzerland): Dancing All Season 7 วัน 4 คืน บินกับ Emirates Airlines (EK)

กำหนดการเดินทาง

2567

 • ก.พ.     21-27 (วันมาฆบูชา หยุด ส-จ 24-26 ก.พ.)
 • มี.ค.     06-12 / 13-19 / 15-21 / 26-01 เม.ย.
 • เม.ย.    10-16 / 11-17 (วันสงกรานต์ หยุด ส-อ 13-16 เม.ย.) / 19-25 / 25-01 พ.ค. (วันแรงงานแห่งชาติ หยุด พ 01 พ.ค.) / 30-06 พ.ค. (วันแรงงานแห่งชาติ หยุด พ 01 พ.ค.) (วันฉัตรมงคล หยุด ส-อา 04-05 พ.ค.)

Highlight

ออสเตรีย

 • อาหารจีน 1 มื้อ
 • เยือน ฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวยที่มีอายุกว่า 4,500 ปี
 • ช้อปปิ้ง ย่านถนนคาร์นท์เนอร์ (Kartnerstrasse)

เยอรมนี

 • อาหารจีน 1 มื้อ / เมนูพิเศษ ขาหมูเยอรมัน
 • ชม จตุรัสแมกซ์โจเซฟพลาทซ์ (Max-Josefs-Platz) เมืองโรเซนไฮม์
 • ชม จัตุรัสมาเรียนพลาสท์ (Marienplatz) เมืองมิวนิค
 • ช้อปปิ้ง จัตุรัสมาเรียนพลาสท์  / เมืองทิทิเซ่

สวิตเซอร์แลนด์

 • อาหารจีน 1 มื้อ / อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบน ยอดเขาทิตลิส
 • ขึ้นชม ยอดเขาทิตลิส (Titlis) เข้าชม ถ้ำน้ำแข็ง (Ice Grotto) + เดินข้าม The Titlis Cliff Walk ฯลฯ
 • เข้าชม โบสถ์เซนท์ออสวอร์ล (St Oswald’s church) สร้างขึ้นตั้งแต่ ค.ศ. 1478
 • เข้าชม ร้านทำทองที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป (The Oldest house of goldsmiths in Europe) ของครอบครัว Lohri
 • ชม จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ (Paradeplatz) จัตุรัสเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17
 • ชม สิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) อนุสรณ์รำลึกถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิสจากการปฏิวัติในฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1792
 • ชม สะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) สะพานไม้ที่มีหลังคาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1333
 • ช้อปปิ้ง เมืองลูเซิร์น

กำหนดการ

 • วันที่ 1     สนามบินสุวรรณภูมิ
 • วันที่ 2     สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ – เวียนนา – ถนนคาร์ทเนอร์
 • วันที่ 3     เวียนนา – ฮัลสตัท – โรเซนไฮม์
 • วันที่ 4     โรเซนไฮม์ – มิวนิค – ป่าดำ – วิลินเก้น
 • วันที่ 5     วิลินเก้น – ยอดเขาทิตลิส – ซุก – ซูริค
 • วันที่ 6     ซูริค – ลูเซิร์น – ทะเลสาบเบรียนซ์ – อินเทอร์ลาเก้น – สนามบินซูริค – ดูไบ
 • วันที่ 7     ดูไบ – สนามบินสุวรรณภูมิ

  62,999 - 69,999 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IG04-AUT+DEU+CHE-GO3VIE-EK005-74EK-30Apr2024-A231130

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Top