*บินตรง* ทัวร์ ภูฏาน + อินเดีย (Bhutan + India): 8 วัน 7 คืน บินกับ Bhutan Airlines (B3) - ALL ABOUT JOURNEY

*บินตรง* ทัวร์ ภูฏาน + อินเดีย (Bhutan + India): 8 วัน 7 คืน บินกับ Bhutan Airlines (B3)

กำหนดการเดินทาง

2567

 • พ.ค.     01-08 (วันแรงงานแห่งชาติ หยุด พ 01 พ.ค.) (วันฉัตรมงคล หยุด ส-จ 04-06 พ.ค.) / 27-03 มิ.ย. (วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินี หยุด ส-จ 01-03 มิ.ย.)
 • มิ.ย.     22-29
 • ก.ค.     20-27 (วันอาสาฬหบูชา+เข้าพรรษา หยุด ส-อา 20-21 ก.ค.)
 • ส.ค.     10-17 (วันแม่แห่งชาติ หยุด ส-จ 10-12 ส.ค.)
 • ก.ย.     12-19

Highlight

 • บินภายในโปรแกรม 1 เที่ยวเพื่อประหยัดเวลา

ภูฏาน

 • เข้าชม พาโรซอง (Paro Dzong) ซึ่งตั้งเป็นสง่าอยู่บนเนินเขา ซองที่มีรูปทรงสวยที่สุดแห่งหนึ่งของภูฏาน
 • เข้าชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ (National Museum of Bhutan)
 • เข้าชม ทิมพูซอง (Thimphu Dzong) สถานที่ประกอบพิธีสำคัญ ที่พำนักสงฆ์ และประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญ
 • เข้าชม สำนักสงฆ์ตัมชู (Tamchoe Monastery) จุดชมวิว แม่น้ำปาโรชู บรรจบกับ แม่น้ำทิมพูชู
 • เข้าชม อนุสรณ์สถานแห่งชาติโชเตน (National Memorial Chorten) ที่เก็บพระบรมอัฐิ และ มีพระบรมฉายาลักษณ์ของ สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี ดอร์จิ วังชุก กษัตริย์รัชกาลที่ 3 ของภูฏาน
 • เข้าชม วัดชันกังคา (Changangkha Lhakhang) หนึ่งในวัดเก่าแก่ที่สุดในเมืองทิมพู
 • สักการะ หลวงพ่อสัจธรรม  (Buddha Point)  ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ก่อสร้างโดยฝีมือชาวไทย
 • เข้าชม ที่ทำการไปรษณีย์ภูฎาน (Bhutan Post Office) เลือกซื้อดวงตราไปรษณียากรที่สวยงามติดอันดับโลก
 • เข้าชม วัดคิชูลาคัง (Kyichu Lhakhang) วัดเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของภูฏาน
 • ช้อปปิ้ง พาโรสตรีท

อินเดีย (เมืองกัลกัตตา)

 • เข้าชม อนุสรณ์วิคตอเรีย (Victoria Memorial Palace)
 • เข้าชม มหาวิหารเซ็นต์ปอล (St. Paul Cathedral) สร้างขึ้นในช่วงปี 1839-1847
 • เข้าชม วัดลักษมีนารายันกัลกัตต้า (Lukshmi Narayan Temple)
 • เข้าชม พิพิธภัณฑ์อินเดีย (Indian Museum Kolkata) ที่เก่าแก่ที่สุดอันดับที่ 9 ของโลก และ
 • เข้าชม พระราชวังหินอ่อน (Marble Palace) สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 19

กำหนดการ

 • วันที่ 1     สนามบินสุวรรณภูมิ – พาโร – พาโรซอง – พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ – ทิมพู
 • วันที่ 2     ทิมพู – ตาชิโชซอง – สำนักสงฆ์ตัมชู – อนุสรณ์สถานแห่งชาติโชเตน – วัดชันกังคา
 • วันที่ 3     ทิมพู – พูนาคา – โดชูลาพาส – วัดชิมิลาคัง – พูนาคาซอง
 • วันที่ 4     พูนาคา – ทิมพู – หลวงพ่อสัจธรรม – ที่ทำการไปรษณีย์ – พาโร
 • วันที่ 5     พาโร – วัดถ้ำพยัคฆ์เหิร (วัดทักซัง) – พาโรสตีท
 • วันที่ 6     พาโร – กัลกัตตา (อินเดีย)
 • วันที่ 7     กัลกัตตา (อินเดีย)
 • วันที่ 8     กัลกัตตา – กรุงเทพมหานคร

  129,900 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IH14-BTN+IND-87-12Oct2024-A240328

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Top