*บินตรง* ทัวร์ จีน (China): เฉินตู เส้นทางสายไหม ***ไม่เข้าร้านรัฐบาล*** 8 วัน 7 คืน บินกับ Spring Airlines (9C) - ALL ABOUT JOURNEY

*บินตรง* ทัวร์ จีน (China): เฉินตู เส้นทางสายไหม ***ไม่เข้าร้านรัฐบาล*** 8 วัน 7 คืน บินกับ Spring Airlines (9C)

กำหนดการเดินทาง

2567

 • พ.ค.     18-25 / 22-29 (วันวิสาขบูชา หยุด พ 22 พ.ค.)
 • มิ.ย.     02-09 (วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินี หยุด ส-จ 01-03 มิ.ย.) / 23-30
 • ก.ค.     16-23 / 22-29 (วันพระบรมราชสมภพ ร.10 หยุด อา-จ 28-29 ก.ค.)
 • ส.ค.     06-13 (วันแม่แห่งชาติ หยุด ส-จ 10-12 ส.ค.) / 21-28
 • ก.ย.     07-14 / 18-25

Highlight

 • ***ไม่เข้าร้านรัฐบาล***
 • บินภายในโปรแกรม 1 เที่ยวเพื่อประหยัดเวลา
 • ชม วัดต้าฝอซื่อ ที่ประดิษฐานพระนอนที่ใหญ่ที่สุดของจีน ยาวประมาณ 34.5 เมตร
 • ชม ภูมิทัศน์จางเย่ฉีเหลียนซานตันเสียตี้เม่า หรือ โขดภูหินทรายแดงหลากสี ภูมิทัศน์มหัศจรรย์ของจีน
 • ชม จัตุรัสป้อมปราการด่านเจียยี่กวน ป้อมปราการที่ตั้งอยู่ที่ความสูง 1,800 เมตรจากระดับน้ำทะเล
 • ทดลองขี่อูฐ ที่ หมิงซาซาน หรือ เขาทรายขับเสียง
 • เข้าชม ถ้ำพระมอเกาคู ผลงานบุกเบิกของ ชมงานจิตรกรรมจากสมัยต่างๆ ตลอดช่วงประวัติศาสตร์เกือบ 1,000 ปี
 • นั่งรถลากของชาวอุยกูร์ ชมซากเมืองโบราณเกาฉางกู่เฉิง อายุกว่า 1,000 ปี
 • สักการะ เชียนฝอต้ง หรือ ถ้ำพระพันองค์ ชมภาพเขียนและรูปปั้นเกี่ยวกับพุทธศาสนาเป็นจำนวนมาก
 • ชม พิพิธภัณฑ์ซินเกียง
 • ช้อปปิ้ง ต้าปาจาร์

กำหนดการ

 • วันที่ 1     กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เมืองเฉินตู
 • วันที่ 2     เมืองเฉินตู  – วังแพะเขียว – บินภายในสู่เมืองจางเย่ – วัดต้าฝอซื่อ
 • วันที่ 3     เมืองจางเย่  –– ภูมิทัศน์จางเย่ฉีเหลียนซานตันเสียตี้เม่า – เมืองเจียยี่กวน
 • วันที่ 4     เมืองเจียยี่กวน – จัตุรัสป้อมปราการ – ตุนหวง – หมิงซาซาน – ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว
 • วันที่ 5     เมืองตุนหวง – ถ้ำพระมอเกาคู (สถานที่ไฮไลท์ของเส้นทาง)  – นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ เมืองทูรูฟาน
 • วันที่ 6     ทูรูฟาน – เมืองโบราณเกาฉางกู่ – ถ้ำพระพุทธรูปพันองค์ – คอนเอ๋อจิ่ง – ภูเขาเปล่วเพลิง – เมืองอูรูมูฉี – ต้าปาจาร์
 • วันที่ 7     สวนหงซาน – พิพิธภัณฑ์ซินเกียง – สนามบินอูรูมูฉี – นั่งเครื่องภายในสู่ เมืองเฉินตู
 • วันที่ 8     เมืองเฉินตู – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

  82,900 - 84,900 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IP09-CHN-Chengdu-18Sep2024-A240402

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Top