*บินตรง* ทัวร์ จีน (China): ซินเจียง สายไหมใต้ ***ไม่เข้าร้านรัฐบาล*** 8 วัน 5 คืน บินกับ Thai Airways (TG) - ALL ABOUT JOURNEY

*บินตรง* ทัวร์ จีน (China): ซินเจียง สายไหมใต้ ***ไม่เข้าร้านรัฐบาล*** 8 วัน 5 คืน บินกับ Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง

2567

 • มิ.ย.     08-15 / 14-21 / 23-30
 • ก.ค.     09-16 / 18-25 (วันอาสาฬหบูชา+เข้าพรรษา หยุด ส-อา 20-21 ก.ค.)

Highlight

 • ***ไม่เข้าร้านรัฐบาล***
 • บินภายในโปรแกรม 1 เที่ยวเพื่อประหยัดเวลา
 • ชม สวนหงซาน สถานที่ท่องเที่ยวระดับ 4A ของประเทศ
 • ชม แกรนด์แคนยอนตู๋ซานจื่อ มีทัศนียภาพที่แปลกตารูปถึงลักษณะของภูเขามีลักษณะเป็นคลื่นชันสูงและมีแม่น้ำ Kuitun ไหลผ่าน
 • ชม ทะเลสาบไซลีมู น้ำสีฟ้าใสกับท้องฟ้าสีสดทำให้ทั่วบริเวณดูสว่างกระจ่างตาในฤดูร้อน
 • ตื่นตาไปกับ ท้องทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ที่เบ่งบานสะพรั่งไปตามหุบเขาแม่น้ำอีหลี (เดือน มิถุนายน – ต้นเดือน กรกฎาคม)
 • ชมทุ่งหญ้านาราถี ที่สวยงามกว้างใหญ่ ทุ่งหญ้าสีเขียวขจีและเต็มไปด้วยต้นอัลไพน์ตามธรรมชาติ
 • ชมหมู่บ้านอุยกูร์คาจานฉี สัมผัสหมู่บ้านวัฒนธรรมขนาดใหญ่เพียงแห่งเดียวของทางภาคเหนือของซินเจียง
 • ช้อปปิ้ง ถนนโบราณจินลี่ / ตลาดต้าปาจา / ถนนคนเดินชุนซี

กำหนดการ

 • วันที่ 1    กรุงเทพฯ – เมืองเฉินตู -ถนนโบราณจินลี่
 • วันที่ 2    เมืองอูหลู่มู่ฉี (บินภายใน )– สวนหงซาน -ตลาดต้าปาจาร์
 • วันที่ 3    เมืองอูหลู่มู่ฉี – จุดชมวิวอ่าวหลูเจียววาน –  แกรนด์แคนยอนตู๋ซานจื่อ
 • วันที่ 4    ทะเลสาบไซลีมู – ชมดอกลาเวนเดอร์
 • วันที่ 5    เมืองนาราถี – ทุ่งหญ้านาราถี – ชมบ้านชนเผ่าคาซัค – เมืองอี้หนิง
 • วันที่ 6    เมืองอี้หนิง -มัสยิด BAITULA -หมู่บ้านคาจ้านฉี – โชวพื้นเมือง
 • วันที่ 7    เมืองอี้หนิง (บินภายใน ) – เมืองเฉินตู  -ถนนคนเดินชุนซี
 • วันที่ 8    วังแพะเขียว- เมืองเฉินตู – กรุงเทพฯ

  89,900 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IP09-CHN-Xinjiang-18Jul2024-PE240511

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Top