*บินตรง* ทัวร์จีน (China) เฉิงตู ทิเบต ลาซา ซีหนิง นั่งรถไฟไต่หลังคาโลก (ไม่เข้าร้านรัฐบาล) 7 วัน 6 คืน บินกับ Lucky Air (8L) - ALL ABOUT JOURNEY

*บินตรง* ทัวร์จีน (China) เฉิงตู ทิเบต ลาซา ซีหนิง นั่งรถไฟไต่หลังคาโลก (ไม่เข้าร้านรัฐบาล) 7 วัน 6 คืน บินกับ Lucky Air (8L)

กำหนดการเดินทาง

2567

ต.ค.     14-20 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 หยุด ส-จ 12-14 ต.ค.)

Highlight

 • นั่งรถไฟไต่หลังคาโลก / ไม่เข้าร้านรัฐบาล / บินภายใน 2 เที่ยว / พักโรงแรม 4 ดาว
 • พักค้างคืนบนรถไฟ ที่วิ่งบนเส้นทางที่งดงามที่สุด เส้นทางรถไฟสายชิงไห่-ทิเบต
 • เยือน เขาเหย้าหวังซาน ถ้าที่มีประวัติกว่าพันปี มีการแกะสลักพระคัมภีร์อักขระทิเบตบนหน้าผา
 • เข้าชม พระราชวังโปตาลา ( POTALA PALACE ) สถานที่เลื่องชื่อติดอันดับโลกแห่งแรกของประเทศจีน (CHINA’S WORLD HERITAGE) สร้างขึ้นในสมัยพุทธศตวรรษที่ 13
 • ชม วัดเซรา วัดศักดิ์สิทธิ์หนึ่งในสามของพุทธศาสนาวัชรยานนิกายเกลุก  สร้างขึ้นในปี  ค.ศ. 1419
 • ชม วัดต้าเจา หรือ วัดโจคัง (JOKHANG TEMPLE) สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 7
 • ชม ทะเลสาบที่ได้ชื่อว่าใสสะอาดที่สุด ทะเลสาบยัมดรก (YAMDROK LAKE หรือ ทะเลสาบหยังจัวง)
 • ชมความสวยงามของ พระราชวังโนร์พูลิงกา พระราชวังฤดูร้อนที่คู่กันกับพระราชวังฤดูหนาวโปตาลา ได้รับแต่งตั้งให้เป็นมรดกโลกในปี 2001
 • สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดต้าฉือ วัดเก่าแก่ที่มีอายุยาวนานกว่า 1,600 ปี
 • ชมหมีแพนด้ายักษ์ปีนตึก IFS BUILDING
 • ช้อปปิ้ง ถนนคนเดินหลี่เหมิง / ถนนแปดเหลี่ยม หรือ ตลาดบาเคอร์ / ถนนโบราณจินหลี / ถนนคนเดินชุนซี่ลู่

กำหนดการ

 • วันที่ 1    สนามบินสุวรรณภูมิ
 • วันที่ 2    สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่ • เมืองเฉิงตู • สนามบินซีหนิงเกาเบาเจีย (เที่ยวบินภายใน) • เมืองซีหนิง • อารามถ่าเอ๋อร์ • ถนนคนเดินหลี่เหมิง • สถานีรถไฟซีหนิง
 • วันที่ 3    นั่งรถไฟไต่หลังคาโลก เส้นทางชิงไห่-ทิเบต • สถานีรถไฟลาซา • เมืองลาซา
 • วันที่ 4    เขาเหย้าหวังซาน • พระราชวังโปตาลา • วัดเซรา • วัดโจคัง • ตลาดบาเคอร์
 • วันที่ 5    เมืองเจียนเซ่ • ทะเลสาบยัมดรก • เมืองลาซา • พระราชวังโนร์พูลิงกา
 • วันที่ 6    สนามบินลาซาก้งก๋า (บินภายใน) • สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่ • เมืองเฉิงตู • ถนนโบราณจินหลี่
 • วันที่ 7    ถนนไท่กู๋หลี่ • วัดต้าฉือ • หมีแพนด้ายักษ์ปีนตึก IFS • ถนนคนเดินชุนซี่ลู่ • สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่ • สนามบินสุวรรณภูมิ

  59,999 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IB06-CHN-BT-LXA02-8L-14-20OCT2024-PH240412

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

*บินตรง* วันสงกรานต์ ทัวร์ จีน (China): WINTER KUNMING คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ***ไม่เข้าร้านรัฐบาล*** 6 วัน 5 คืน บินกับ Kunming Airlines (KY)

Code: #IT16-CHN-ShangriLa-T2G-KMG05KY-29Jun2024-A240228

28,199 - 33,999 บาท

  ช่วงเวลาเดินทาง: มี.ค.- มิ.ย. 2567

Top