ทัวร์ อาร์เมเนีย + จอร์เจีย (Armenia + Georgia): 8 วัน 5 คืน บินกับ Gulf Air (GF) - ALL ABOUT JOURNEY

ทัวร์ อาร์เมเนีย + จอร์เจีย (Armenia + Georgia): 8 วัน 5 คืน บินกับ Gulf Air (GF)

กำหนดการเดินทาง

2567

 • ต.ค.     11-18 (วันสวรรคต ร.9 หยุด ส-จ 12-14 ต.ค.) / 18-25 (วันปิยมหาราช หยุด พ 23 ต.ค.)
 • พ.ย.     29-06 ธ.ค. (วันพ่อแห่งชาติ หยุด พฤ 05 ธ.ค.)
 • ธ.ค.     13-20

Highlight

อาร์เมเนีย

 • เข้าชม Akhtala Monastery อารามศาสนาคริสต์ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 1,000 ปี
 • เข้าชม Haghpat Monastery สร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 10
 • เข้าชม Holy Cathedral of Echmiatsin อาสนวิหารที่เก่าแก่ที่สุดในโลก
 • เข้าชม Zvartnots Cathedral วิหารที่สร้างขึ้นกว่า 1,000 ปี
 • เข้าชม อารามเกกฮาร์ด (Geghard Monastery) สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 4
 • ชม Symphony of Stones ความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่เกิดจากหินบะซอลต์เรียงตัวกันเป็นแท่งขนาดใหญ่ มีความสูงมากกว่า 50 เมตร
 • เข้าชม วิหารการ์นี (Garni Temple) วิหารเสาสูงสไตล์กรีก-โรมันที่แปลกตา
 • ชม Black Fortress หรือ Sev Berd ป้อมปราการทรงกลมที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1830

จอร์เจีย

 • ชม อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย (The Chronicle of Georgia)
 • นั่งกระเช้าเคเบิ้ลขึ้นชม ป้อมนาริกาลา (Narikala Fortress) สมัยยุคศตวรรษที่ 4
 • ชม โรงอาบน้ำโบราณ (Abanotubani)

กำหนดการ

 • วันที่ 1     สนามบินสุวรรณภูมิ
 • วันที่ 2     สนามบินสุวรรณภูมิ – บาห์เรน – ทบิลิซิ
 • วันที่ 3     ทบิลิซิ – อาร์เมเนีย – อะลาเวอดิ -ฮักห์พาท – ทะเลสาบเซวาน – เยอร์เวน
 • วันที่ 4     เยอร์เวน – วาการ์สซาพัด – โคร์วีรัป – เยอร์เวน
 • วันที่ 5     เยอร์เวน – เกกฮาร์ด – การ์นี – เยอร์เวน
 • วันที่ 6     เยอร์เวน – ยุมริ – ทบิลิซิ (จอร์เจีย)
 • วันที่ 7     ทบิลิซิ – บาห์เรน – สนามบินสุวรรณภูมิ
 • วันที่ 8     สนามบินสุวรรณภูมิ

  68,900 - 71,900 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IE04-GEO+ARM-13Dec2024-A240418

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Top