ทัวร์ จอร์เจีย (Georgia): Away to Georgia 8 วัน 5 คืน บินกับ Emirates Airlines (EK) - ALL ABOUT JOURNEY

ทัวร์ จอร์เจีย (Georgia): Away to Georgia 8 วัน 5 คืน บินกับ Emirates Airlines (EK)

กำหนดการเดินทาง

2567

 • ก.ค.     27-03 ส.ค. (วันพระบรมราชสมภพ ร.10 หยุด อา-จ 28-29 ก.ค.)
 • ส.ค.     10-17 (วันแม่แห่งชาติ หยุด ส-จ 10-12 ส.ค.)
 • ต.ค.     12-19 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 หยุด ส-จ 12-14 ต.ค.) / 16-23 (วันปิยมหาราช หยุด พ 23 ต.ค.)

Highlight

 • อาหารจีน 1 มื้อ / อาหารไทย 2 มื้อ
 • ชม วิหารบากราติ (Bagrati Cathedral) โบสถ์ที่สวยงามตั้งอยู่บนเนินเขา
 • ชมวิหารกาลาติ Gelati เป็นสำนักสงฆ์ยุคกลาง ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1106
 • เข้าชม ถ้ำโพรมิธีอุส (Promatheus cave) หนึ่งในถ้ำอันน่าอัศจรรย์ของชาวจอร์เจีย
 • เข้าชม พิพิธภัณฑ์สตาลิน (Stalin Museum)
 • ชม อุพลิซิเค่ Uplistsikhe นครใต้ดินที่ได้รับการระบุโดยโดยนักโบราณคดีว่าเป็นหนึ่งในการตั้งถิ่นฐานในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในจอร์เจีย
 • นั่งรถจี๊บ 4WD เพื่อไปชมความงามของ โบสถ์เกอร์เกตี้ (GERGETI TRINITY CHURCH) ซึ่งถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 14
 • ชม ป้อมอนานูรี (ANANURI FORTRESS) ถูกสร้าง ขึ้นให้เป็นป้อมปราการในศตวรรษที่ 16-17
 • ชม วิหารสเวติสโคเวลี (SVETI TSKHOVELI CATHEDRAL) ถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่11 โบสถ์แห่งนี้ถือเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของจอร์เจีย
 • ชม อารามจวารี (Jvari monastery) หรืออารามแห่งกางเขน สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ยุคศตวรรษที่ 6
 • ชม Chronicle of Georgia อนุสรณ์ขนาดยักษ์ที่ตั้งอยู่บนเนินเขา
 • ชมสะพานแห่งสันติภาพ เป็นสะพานคนเดินรูปโค้ง โครงสร้างเหล็กและกระจกที่ส่องสว่างด้วยไฟ LED จำนวนมาก เหนือแม่น้ำคูรา
 • ชม อนุสาวรีย์พระแม่จอร์เจีย (MOTHER OF  GEORGIA) เป็นรูปปั้นหญิงสาวสูง 20 เมตร บนยอดเขาโซโลลากิ (SOLO LAKI HILL) ในนครทบิลิซี โดยรูปปั้นนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1958 เพื่อฉลองนครทบิลิซีอายุครบ 1,500 ปี
 • ชม มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์แห่งทบิลิซี (HOLY TRINITY CATHEDRAL OF TBILISI) ถูกจัดให้เป็นสิ่งก่อสร้างทางศาสนาที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดในแถบอ่าวเปอร์เซีย และมีความสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก

กำหนดการ

 • วันที่ 1     สนามบินสุวรรณภูมิ
 • วันที่ 2     สนามบินสุวรรณภูมิ-ดูไบ-ทบิลิซี -เมืองบอร์โจมี
 • วันที่ 3     สวนบอร์จอมี่ (BORJOMI CITY PARK)-วิหารบากราติ-วิหารกาลาติ Gelati
 • วันที่ 4     ถ้ำโพรมีเทียส (PROMETHEUS CAVE)-เมืองกอรี (Gori) -พิพิธภัณฑ์สตาลิน
 • วันที่ 5     อุพลิซิเค่ Uplistsikhe-เมืองคาซเบกี้ (KAZBEGI)-โบสถ์เกอร์เกตี้-อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย
 • วันที่ 6     ป้อมอนานูรี-วิหารสเวติสโคเวลี-มหาวิหารจวารี- Chronicle of Georgia
 • วันที่ 7     สะพานแห่งสันติภาพ-อนุสาวรีย์พระแม่จอร์เจีย-ป้อมนาริกาล่า-มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์แห่งทบิลิซี-ดูไบ
 • วันที่ 8     ดูไบ–สนามบินสุวรรณภูมิ

  59,988-60,988 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IP03-GEO-AWAY8D5N-EK-16OCT2024-PH240506

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Top