ทัวร์ปีใหม่ จอร์เจีย (Georgia): Grand Georgia Autumn in Love 8 วัน 5 คืน บินกับ Turkish Airlines (TK) - ALL ABOUT JOURNEY

ทัวร์ปีใหม่ จอร์เจีย (Georgia): Grand Georgia Autumn in Love 8 วัน 5 คืน บินกับ Turkish Airlines (TK)

กำหนดการเดินทาง

2567

 • ก.ย.      15-22 / 28 ก.ย.-05 ต.ค.
 • ต.ค.     12-19 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 หยุด ส-จ 12-14 ต.ค.) / 19-26 (วันปิยมหาราช หยุด พ 23 ต.ค.) / 24-31
 • พ.ย.     09-16 / 30 พ.ย.-07 ธ.ค. (วันพ่อแห่งชาติ หยุด พฤ 05 ธ.ค.)
 • ธ.ค.     30 ธ.ค.-06 ม.ค. 2568 (วันปีใหม่ หยุด อ 31 ธ.ค.-พ 01 ม.ค. 68)

Highlight

 • ชมความงามเทือกเขาคอเคซัส ,พักเมืองกูดาอูรี่ 1 คืน
 • ล่องเรือในทะเลดำชมอ่าวเมืองบาทูมี (BLACK SEA)
 • ชมบรรยากาศบ้านเรือนเก่าในย่านเมืองเก่า OLD TOWN ชมจตุรัสเปียเซซ่า PIAZZA SQUARE สร้างขึ้นในปี 2009
 • ชมรูปป้ันอาลีและนีโน่ (ALI AND NINO MOVING SCULPTURES) รูปป้ันสูง 8 เมตร ริมทะเลดำที่สามารถเคลื่อนไหวได้
 • ชมมหาวิหารบากราติ ( BAGRATI CATHEDRAL) โบสถ์ที่แสนสวยงามตั้งอยู่บนเนินเขา UKIMERIONI
 • ชมอารามจีลาติ (GELATI CATHEDRAL) ซึ่งองค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เป็นมรดกโลกเมื่อปีค.ศ.1994
 • ชม เมืองอัพลีสสิค (UPLISTSIKHE) หนึ่งในเมืองถ้ำเก่าแก่ของจอร์เจีย
 • เข้าชม พิพิธภัณฑ์สตาลิน (Stalin Museum)
 • ชม ป้อมอนานูรี  ถูกสร้าง ขึ้นให้เป็นป้อมปราการในศตวรรษที่ 16-17
 • นั่งรถจี๊บ 4WD เพื่อไปชมความงามของ โบสถ์เกอร์เกตี้ (GERGETI TRINITY CHURCH) ซึ่งถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 14
 • ชม วิหารจวารี (Jvari monastery) หรือ อารามแห่งกางเขน สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ยุคศตวรรษที่ 6
 • ชม วิหารสเวติสโคเวลี (SVETI TSKHOVELI CATHEDRAL) ถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่11
 • ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ ป้อมนาริคาล่า (NARIKALA FORTRESS) ป้อมปราการซึ่งเป็นป้อมโบราณที่ถูกสร้างในราวศตวรรษที่ 4
 • ชมโบสถ์ตรีนิตี้ (HOLY TRINITY CATHEDRAL OF TBILISI) เป็นโบสถ์ตัวอย่างของสถาปัตยกรรมแบบจอร์เจียนท้องถิ่นที่มีรูปแบบทางศิลปะจากไบแซนไทน์โบสถ์เป็น อาคารขนาดใหญ่ที่โดดเด่นมาก
 • ชม Chronicle of Georgia อนุสรณ์ขนาดยักษ์ที่ตั้งอยู่บนเนินเขา
 • ช้อปปิ้ง THE BOULVARD / ถนนคนเดินชาเดอนี่ (SHARDENI STREET)

กำหนดการ

 • วันที่ 1    กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 • วันที่ 2    อิสตันบูล(ตุรเคีย) – สนามบินบาทูมี่ – ล่องเรือในทะเลดำชมอ่าวเมืองบาทูมี – บ้านเรือนเก่าในย่านเมืองเก่า OLD TOWN – METRO CITY MALL
 • วันที่ 3    คูไตซี – วิหารบากราติ – อารามจีลาติ
 • วันที่ 4    ตลาดเช้า – เมืองอัพลีสสิค – เมืองกอรี – พิพิทธภัณฑ์สตาลิน – ทบิลิซี่
 • วันที่ 5     ป้อมอนานูรี – อนุสรณ์สถานรัสเซีย – โบสถ์เกอร์เกตี้ – เมืองกูดาอูรี
 • วันที่ 6    เมืองมิทสเคต้า – วิหารจวารี – วิหารสเวติสโคเวลี – ถนนคนเดินชาเดอนี่
 • วันที่ 7    ขึ้นกระเช้าสู่ป้อมนาริคาล่า – โบสถ์ตรีนิตี้ – อุทยานประวัติศาสตร์จอร์เจีย –  สนามบินทบิลิซี่ – สนามบินอิสตันบูล(ตุรเคีย)
 • วันที่ 8    สนามบินอิสตันบูล(ตุรเคีย)

  52,999-69,999 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IG14-GEO-BUS10-30DEC2024-PH240507

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Top