*บินตรง* ทัวร์ญี่ปุ่น (Japan) : Unseen Shikoku Onsen Autumn 6 วัน 4 คืน บินกับ Thai Airways (TG) - ALL ABOUT JOURNEY

*บินตรง* ทัวร์ญี่ปุ่น (Japan) : Unseen Shikoku Onsen Autumn 6 วัน 4 คืน บินกับ Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง

2567

 • ต.ค.     22-27 (วันปิยมหาราช หยุด พ 23 ต.ค.)
 • พ.ย.    19-24

Highlight

 • โรงแรม 3 ดาว พักออนเซ็น 3 คืน , พักโอซาก้า 1 คืน, เที่ยวเต็มทุกวัน ไม่มีฟรีเดย์
 • เยือนเกาะชิโกกุออนเซ็น 300 ปี โดโงะออนเซ็น
 • นั่งกระเช้าหรือนั่งเก้าอี้เลื่อนขึ้นชมความสวยงามของ ปราสาทมัตสึยาม่า
 • สวมชุดยูกาตะ (กิโมโนชนิดหนึ่ง) ถ่ายรูป และเดินชมความสวยงามของสวนริทสึริน
 • ชม ด้านนอก ของ ปราสาทฮิเมจิ ถือเป็นปราสาทที่ใหญ่โตที่สุดในบรรดาปราสาทที่หลงเหลือมาจากยุคกลางของญี่ปุ่น
 • ชมเมืองเก่าคุราชิกิ สัมผัสบรรยากาศที่ผสมผสานกันทางวัฒนธรรมและออกมาเป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกร่วมสมัย ซึ่งยังคงมีการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี
 • ถ่ายรูปคู่กับ หอนาฬิกาบตจังคาระคุริ
 • เดินเล่นที่ โดโกะอนเซ็น ชมอาคารบ่อแช่น้ำร้อนที่ถูกยกย่องให้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของประเทศ อีกทั้งยังได้รับความนิยมเนื่องจากถูกใช้เป็นต้นแบบของสถานที่ในอนิเมชั่นเรื่อง “Spirited Away”
 • ชมพิพิธภัณฑ์ผ้าขนหนู จังหวัดเอะฮิเมะ
 • ตื่นเต้นไปกับการเดินข้าม สะพานอิยะโนะคะซึระบะชิ เป็นหนึ่งในสะพานโบราณที่มีความแปลกติด 1 ใน 3 ของญี่ปุ่น สร้างจากไม้เนื้อแข็งหนัก 5 ตัน
 • ขอพรศาลเจ้าโคโตฮิระกุ
 • ผ่านชม สะพาน Ohnaruto (โอนารุโตะ) เป็นอีกแห่งที่เหมาะสำหรับการชมน้ำวน จาก “Uzu-no-michi”
 • ชมบริเวณ (ด้านนอก) ของ ปราสาทโอซาก้า (Osaka Castle) ซึ่งถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอซาก้า
 • ช้อปปิ้งอาเขต ทากามาทสึ  / ชินไซบาชิ  / อิออน มอลล์ ริงกุ เซ็นนัน

กำหนดการ

 • วันที่ 1    กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – โอซาก้า (สนามบินคันไซ)
 • วันที่ 2    โอซาก้า (สนามบินคันไซ) – เมืองฮิเมจิ – ปราสาทฮิเมจิ (ด้านนอก) – เมืองเก่าคุราชิกิ – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ
 • วันที่ 3    ผ่านชมสะพานทาทาระ – เกาะชิโกกุ – เมืองมัตสึยามะ – กิจกรรมนั่งกระเช้าหรือนั่งเก้าอี้เลื่อนขึ้นชมปราสาทมัตสึยาม่า – ถนนโดโงะ ไฮคาระ – หอนาฬิกาบตจังคาระคุริ – ออนเซ็น 300ปี โดโงะ ออนเซ็น – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ
 • วันที่ 4    พิพิธภัณฑ์ผ้าขนหนู – ชมความสวยงามของธรรมชาติ ณ สะพานอิยะโนะคะซึระบะชิ – ศาลเจ้าโคโตฮิระกุ – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ
 • วันที่ 5    จังหวัดคางาวะ – กิจกรรมสวมชุดยูกาตะ เดินชมสวนสวย ณ  สวนริทสึริน –ช้อปปิ้งอาเขตทากามาทสึ – โอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ โดทงโบริ
 • วันที่ 6    ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก) – อิออน มอลล์ริงกุ เซ็นนัน– โอซาก้า (สนามบินคันไซ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

  62,900 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IG04-JPN-GO2KIX-TG006-19Nov2024-PH240509

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

*บินตรง* ทัวร์ เติร์กเมนิสถาน + อุซเบกิสถาน + ทาจิกิสถาน + คาซัคสถาน + คีร์กิซสถาน (China): เอเชียกลาง 5 สถาน 15 วัน บินกับ Turkmenistan Airlines (T5)

Code: #IH14-CenAsia-KAZ+TKM+UZB+TJK+KGZ-14Oct2024-A240209

189,900 บาท

  ช่วงเวลาเดินทาง: พ.ค.- ต.ค. 2567

Top