*บินตรง* ทัวร์ ตุรเคีย (Turkiye) : Amazing Turkiye Rivera 9 วัน 7 คืน บินกับ Turkish Airlines (TK) - ALL ABOUT JOURNEY

*บินตรง* ทัวร์ ตุรเคีย (Turkiye) : Amazing Turkiye Rivera 9 วัน 7 คืน บินกับ Turkish Airlines (TK)

กำหนดการเดินทาง

2567

 • มิ.ย.     07-15 / 21-29
 • ก.ค.     05-13 / 19-27 (วันอาสาฬหบูชา+เข้าพรรษา หยุด ส-อา 20-21 ก.ค.)
 • ส.ค.     09-17 (วันแม่แห่งชาติ หยุด ส-จ 10-12 ส.ค.)
 • ก.ย.     20-28
 • ต.ค.     04-12 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 หยุด ส-จ 12-14 ต.ค.) / 18-26 (วันปิยมหาราช หยุด พ 23 ต.ค.) 
 • พ.ย.     01-09
 • ธ.ค.     06-14 (วันรัฐธรรมนูญ หยุด อ 10 ธ.ค.)

Highlight

 • *บินตรง พร้อมบินภายใน 2 เที่ยว + พัก 4-5 ดาว + พักโรงแรมถ้ำ 2 คืน*
 • ชมเมืองเอฟฟิซุส (City of Ephesus) เมืองโบราณ ที่ขนานนามว่า มหานครแห่งแรกและยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย
 • ชมห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณ (ROMAN BATH)
 • เข้าชม ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาเล่) ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1988
 • เยือนเมืองอันทาเลีย ได้รับการบูรณะพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนานาชาติจนได้รับฉายาว่า “ริเวียร่าแห่งตุรกี”
 • ชมความงามของน้ำตกลาร่า ซึ่งเป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงของเมืองอันทาเลีย
 • ชมซุ้มประตูเฮเดรียน (Hadrain’s Gate) ซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ.130
 • ชมความงามของน้ำตก Manavgat waterfall
 • ชม นครใต้ดิน (Underground city) เมืองขนาดใหญ่ขุดลึกลงไปใต้ดิน 10 กว่าชั้น เพื่อใช้เป็นที่หลบภัยจากข้าศึกศัตรู
 • เยือนเมืองอุชิซาร์ ลักษณะเป็นภูเขาขนาดใหญ่มีรูพรุนเหมือนรวงผึ้ง รายล้อมไปด้วย หินทรงกระโจม กรวยคว่ำ ส่วนหนึ่งของหินเหล่านี้มีคนอาศัยอยู่ภายใน ในลักษณะ“บ้านถ้ำ”
 • ชมหุบเขาเดฟเรนท์ (Devrent Valley) หุบเขาแห่งจินตนาการ ตื่นตากับอัศจรรย์ของภูมิประเทศที่แปลกตาที่ดูคล้ายพื้นผิวดวงจันทร์ หรือดาวเคราะห์ดวงอื่น ในจักรวาลมากกว่าพื้นผิวโลก
 • ชม สุเหร่าสีน้ำเงิน (BLUE MOSQUE) ภายในประดับด้วยกระเบื้องสีฟ้าจากอิซนิค ตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตา
 • ชม โบสถ์เซนต์โซเฟีย (St. Sophia) ซึ่งเป็นศิลปะแบบไบแซนไทม์ ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ
 • ชมสนามแข่งม้าของชาวโรมัน หรือ “ฮิปโปโดรม”(Hippodrome) สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิ เซปติมิอุส เซเวรุส เพื่อใช้เป็นที่จัดแสดงกิจกรรมต่างๆ ของชาวเมือง
 • ชมความงามของ พระราชวังฤดูร้อนเบย์เลอร์เบยี (Beylerbeyi Palace) สร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2404-2408
 •  ล่องเรือชม ช่องแคบบอสฟอรัส (Private Boat) ที่เชื่อมทะเลดำ (The Black sea) เข้ากับทะเลมาร์มารา (Sea of Marmara)
 • เที่ยวชม Galata port ย่านเช็คอินยอดนิยมแห่งใหม่ของอิสตันบูล เป็นท่าเรือสำราญมีพื้นที่ 29,000 ตารางเมตรและทอดยาวไปตามชายฝั่ง 1.2 กิโลเมตร
 • ช้อปปิ้ง โรงงานเครื่องหนัง / โรงงานผลิตพรม / จัตุรัสทักซิมสแควร์ / ตลาดสไปซ์ มาร์เกต

กำหนดการ

 • วันที่ 1     กรุงเทพ-อิสตันบูล-เมืองอิซเมียร์
 • วันที่ 2     เมืองคูซาดาซี-เอฟฟิซุส-โรงงานเครื่องหนัง-เมืองปามุคคาเล่
 • วันที่ 3     อันทาเลีย-น้ำตกลาร่า-ซุ้มประตูเฮเดรียน-หอนาฬิกา-จตุรัส Republic-หอคอยแห่งสุเหร่าคอร์คุต
 • วันที่ 4     Manavgat waterfall-คอนย่า-คัปปาโดเกีย
 • วันที่ 5     นครใต้ดิน-Carpet School-หมู่บ้านของนกพิราบ-อุชิซาร์
 • วันที่ 6     หุบเขาเดฟเรนท์-PANORAMIC VIEW-อิสตันบูล- ทักซิมสแควร์
 • วันที่ 7     สุเหร่าสีน้ำเงิน-โบสถ์เซนต์โซเฟีย-พระราชวังฤดูร้อนเบย์เลอร์เบยี-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-ตลาดสไปซ์
 • วันที่ 8     Galata port-สนามบินอิสตันบูล
 • วันที่ 9     กรุงเทพฯ

  69,999-74,850 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IS19-TUR-Turkey-Rivera-06Dec2024-PH240601

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Top