*บินตรง* ทัวร์ อินเดีย (India): Unseen รัฐคุชราต 11 วัน 9 คืน บินกับ การบินไทย (TG) - ALL ABOUT JOURNEY

*บินตรง* ทัวร์ อินเดีย (India): Unseen รัฐคุชราต 11 วัน 9 คืน บินกับ การบินไทย (TG)

กำหนดการเดินทาง

2567

 • พ.ย.     30-10 ธ.ค. (วันพ่อแห่งชาติ หยุด พฤ 05 ธ.ค.) (วันรัฐธรรมนูญ หยุด อ 10 ธ.ค.)

2568

 • ก.พ.     08-18 (วันมาฆบูชา หยุด พ. 12 ก.พ.)
 • มี.ค.     08-18

Highlight

 • ชม พระราชวังลักษมีวิลาศ (Laxmi Vilas Palace) หนึ่งในพระราชวังที่งดงามที่สุดของอินเดีย
 • ชม พิพิธภัณฑ์มหาราชา Fateh Singh จัดแสดงงานสะสมของมหาราชาแห่งวาโดดารา
 • ชม Jama Masjid in Champaner Gujarat สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1513
 • ชม คานธีอาศรม Gandhi Ashram ศูนย์กลางในการเรียกร้องเอกราชจากอังกฤษของมหาตมะคานธี
 • ชม Adalaj Step well บ่อน้ำที่งดงาม สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1498
 • ชม ซากเมืองโบราณสมัยอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ อายุร่วม 4,500 ปี
 • ขึ้นเขา ชาตรุนจายา Shatrunjaya ชมวัดที่มีการแกะสลักด้วยหินอ่อนอย่างวิจิตรงดงาม
 • ชม โบสถ์เซนต์พอล  Saint Paul’s Church หนึ่งในตัวอย่างที่ดีที่สุดของ สถาปัตยกรรมบาร็อค (สไตล์ศิลปะ) ในอินเดีย
 • ชม ป้อมปราการดิอู Diu Fort สร้างขึ้นโดยโปรตุเกส ในช่วงศตวรรษที่ 16
 • ชม โสมนาถมนเทียร (Somanath Temple) หนึ่งในเทวาลัยที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของฮินดู
 • เยือน อุทยานแห่งชาติซาซานกีร์ (Sasan Gir National Park) สถานที่แห่งเดียวในโลกนอกทวีปแอฟริกาที่สามารถพบเห็นสิงโต
 • นั่งรถจี๊ปเข้าชม อุทยานแห่งชาติป่ากิร์ (Gir Forest National Park) บ้านของสิงโตสายพันธุ์เอเชีย (Panthera leo persica)
 • เข้าชม ป้อมอุปาร์คต (Uparkot Fort) สร้างขึ้นในปี 319 ก่อนคริสต์ศักราช
 • ท่องซาฟารีข้ามทะเลทราย ชมความมหัศจรรย์ของ Little Rann of Kutch
 • ชม วัดโมเดห์รา หรือ Modhera Sun Temple สร้างขึ้นใน ค.ศ. 1026
 • เข้าชม รานี คี วาฟ (Rani Ki Vav) บ่อน้ำขั้นบันได สร้างในศตวรรษที่ 11
 • เข้าชม มัสยิดจามา Jama Masjid สร้างขึ้นในปี 1423
 • ช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้า Ahmedabad One Mall / Manek Chowk

กำหนดการ

 • วันที่ 1     สนามบินสุวรรณภูมิ – อาห์เมดาบัด
 • วันที่ 2     อาห์เมดาบัด – วาโดดารา – อาห์เมดาบัด
 • วันที่ 3     อาห์เมดาบัด – คานธีนคร
 • วันที่ 4     คานธีนคร – โลทาล – เมืองภวนคร
 • วันที่ 5     ภวนคร – ปาลิตานะ – ดิอู
 • วันที่ 6     ดิอู – โสมนาถ – อุทยานแห่งชาติซาซานกีร์
 • วันที่ 7     อุทยานแห่งชาติซาซานกีร์ – จูนาการ์ – แรนน์คุจน้อย
 • วันที่ 8     แรนน์คุจน้อย – เมืองโมเดห์รา – เมืองปาทัน – เมืองโพชินา
 • วันที่ 9     โพชินา – อาห์เมดาบาด
 • วันที่ 10    อาห์เมดาบาด
 • วันที่ 11    อาห์เมดาบาด – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  72,900 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IH02-IND-Ahmedabad-Unseen-08Mar2025-A240710

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Top