เรือเมอริเดียน ครูซ (Meridian Cruise) - ALL ABOUT JOURNEY

เรือเมอริเดียน ครูซ (Meridian Cruise)

เรือเมอริเดียน ครูซ

 

ข้อมูลเรือ

ความจุผู้โดยสารทั้งลำ

350     ท่าน

ชั้น 1 ห้องแอร์ ความจุผู้โดยสาร

120     ท่าน

ชั้น 2 ในหลัง ความจุผู้โดยสาร

180     ท่าน

ชั้น 2 หัวเรือ ความจุผู้โดยสาร

50      ท่าน

 

แพ็กเกจที่ 1 : เหมาชั้น 1 ห้องแอร์

จำนวนลูกค้าขั้นต่ำ

วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี จำนวน 60 ท่าน

วันศุกร์ – วันอาทิตย์ จำนวน 80 ท่าน

ราคาเริ่มต้น

ราคาท่านละ 850 บาท

สถานที่ขึ้นเรือ

ท่าเรือไอคอนสยาม 

เวลาในการล่องเรือ

2 ชั่วโมง (เวลา 18.00 – 20.00 น. เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดของภาครัฐ)

เส้นทาง

สะพานพระราม 8 – เอเชียทีค

สิ่งที่มีให้บนเรือ

มค์โครโฟน , เครื่องเสียง, คาราโอเกะ

รายการอาหาร 

บุฟเฟต์ไทย-นานาชาติ+ซีฟู๊ด

เครื่องดื่ม

เครื่องดื่มต้อนรับท่านละ 1 แก้ว  น้ำดื่ม ชา กาแฟ

การแสดง

ดนตรีสด การแสดงนาฎศิลป์ 

 

แพ็กเกจที่ 2 : เหมาชั้น 2 หัวเรือ

จำนวนลูกค้าขั้นต่ำ

40 ท่าน 

ราคาเริ่มต้น

ราคาท่านละ 850 บาท

สถานที่ขึ้นเรือ

ท่าเรือไอคอนสยาม 

เวลาในการล่องเรือ

2 ชั่วโมง (เวลา 18.00 – 20.00 น. เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดของภาครัฐ)

เส้นทาง 

สะพานพระราม 8 – เอเชียทีค

รายการอาหาร 

บุฟเฟต์ไทย-นานาชาติ+ซีฟู๊ด

เครื่องดื่ม

เครื่องดื่มต้อนรับท่านละ 1 แก้ว  น้ำดื่ม ชา กาแฟ

การแสดง

ดนตรีสด การแสดงนาฎศิลป์

***บริเวณหัวเรือจะไม่เห็นการแสดง การแสดงอยู่ชั้น 2 ในหลังคา สามารถเดินเข้ามาดูได้***

 

แพ็กเกจที่ 3 : เหมาชั้น 2 ในหลังคา และ หัวเรือ

จำนวนลูกค้าขั้นต่ำ

180 ท่าน

ราคาเริ่มต้น

ราคาท่านละ 850 บาท

สถานที่ขึ้นเรือ

ท่าเรือไอคอนสยาม 

เวลาในการล่องเรือ

2 ชั่วโมง (เวลา 18.00 – 20.00 น. เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดของภาครัฐ)

เส้นทาง

สะพานพระราม 8 – เอเชียทีค

สิ่งที่มีให้บนเรือ

มค์โครโฟน , เครื่องเสียง, คาราโอเกะ

รายการอาหาร 

บุฟเฟต์ไทย-นานาชาติ+ซีฟู๊ด

เครื่องดื่ม

เครื่องดื่มต้อนรับท่านละ 1 แก้ว  น้ำดื่ม ชา กาแฟ

การแสดง

ดนตรีสด การแสดงนาฎศิลป์ 

***บริเวณหัวเรือจะไม่เห็นการแสดง การแสดงอยู่ชั้น 2 ในหลังคา สามารถเดินเข้ามาดูได้***

 

แพ็กเกจที่ 4 : เหมาทั้งลำ

จำนวนลูกค้าขั้นต่ำ

วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี จำนวน 250 ท่าน

วันศุกร์ – วันอาทิตย์ จำนวน 280 ท่าน

ราคาเริ่มต้น

ราคาท่านละ 850 บาท

สถานที่ขึ้นเรือ

ท่าเรือไอคอนสยาม (ท่าเทียบเรืออื่นๆ อาจมีค่าใช้จ่าย)

เวลาในการล่องเรือ

2 ชั่วโมง สามารถเลือกเวลาได้ 

เส้นทาง

สะพานพระราม 8 – เอเชียทีค

สิ่งที่มีให้บนเรือ

มค์โครโฟน , เครื่องเสียง, คาราโอเกะ

รายการอาหาร 

บุฟเฟต์ไทย-นานาชาติ+ซีฟู๊ด

เครื่องดื่ม

เครื่องดื่มต้อนรับท่านละ 1 แก้ว  น้ำดื่ม ชา กาแฟ

การแสดง

ดนตรีสด การแสดงนาฎศิลป์ 

 


Meridian Cruise

 

Specification

passenger capacity

350    passengers

1st floor, air-conditioned room, capacity

120    passengers

2nd floor in the back, capacity

180    passengers

2nd floor at the head of the boat, capacity

50    passengers

 

 

Package 1 : Chartered 1st Floor Air-conditioned Room

Minimum number of customers

Monday – Thursday, 60 people

Friday – Sunday, 80 people

Starting price

850 baht/person

Port

ICON SIAM Pier

Period

2 hours (from 6pm – 8pm, time is subject to change according to government regulations)

Route

Rama 8 Bridge – Asiatique

Equipment on board

microphone, audio system, karaoke

Menu

Thai-International Buffet+Seafood

Drink

1 welcome drink per person, water, tea and coffee

Show

live music, dance performances

 

Package 2 : 2nd floor charter at the prow

Minimum number of customers

40 people

Starting price

850 baht/person

Port

ICON SIAM Pier

Period

2 hours (from 6pm – 8pm, time is subject to change according to government regulations)

Route

Rama 8 Bridge – Asiatique

Menu

Thai-International Buffet+Seafood

Drink

1 welcome drink per person, water, tea and coffee

Show

live music, dance performances

***The bow area will not see the show. The show is on the 2nd floor in the roof, you can walk in and see.***

 

Package 3 : 2nd floor charter in roof and prow

Minimum number of customers

180 people

Starting price

850 baht/person

Port

ICON SIAM Pier

Period

2 hours (from 6pm – 8pm, time is subject to change according to government regulations)

Route

Rama 8 Bridge – Asiatique

Equipment on board

microphone, audio system, karaoke

Menu

Thai-International Buffet+Seafood

Drink

1 welcome drink per person, water, tea and coffee

Show

ive music, dance performances

***The bow area will not see the show. The show is on the 2nd floor in the roof, you can walk in and see.***

 

Package 4 : charter the whole boat

Minimum number of customers

Monday – Thursday, 250 people

Friday – Sunday, 280 people

Starting price

850 baht/person

Port

ICON SIAM Pier (Other port charges may apply)

Period

2 hours, selectable time

Route

Rama 8 Bridge – Asiatique

Equipment on board

microphone, audio system, karaoke

Menu

Thai-International Buffet+Seafood

Drink

1 welcome drink per person, water, tea and coffee

Show

ive music, dance performances

 


ชั้น 2 ในหลังคา

2nd floor in roof

 

 

ชั้น 2 หัวเรือ

2nd floor at the head of the boat

 

ชั้น 1 ห้องแอร์

1st floor air conditioning room


เมนูอาหารสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

The food menu can be changed accordingly. without prior notice

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม (For more information, pls.call)

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293

  ราคาเริ่มต้น 850 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #เรือเมอริเดียนครูซ

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved. Powered by WordPress
Top