เรือยอร์ชภูเก็ต : เกาะเฮรอบเช้า - ALL ABOUT JOURNEY

เรือยอร์ชภูเก็ต : เกาะเฮรอบเช้า

เรือยอร์ชภูเก็ต : เกาะเฮรอบเช้า

เวลา 09.00 – 13.30 น.   ท่าเรืออ่าวฉลอง ภูเก็ต

 

หมายเหตุ :

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเส้นทางหากมีความจำเป็นจากสภาพอากาศแปรปรวน

2. เรือยอร์ชคาตามารันมีหลายลำ หลายขนาด จะจัดสรรเรือให้ตามความเหมาะสมของลูกค้าในแต่ละโปรแกรม

 

 

โปรแกรมการเดินทาง

 

อัตราค่าบริการ

ชื่อเรือ

ราคา

Hong Xi

รูปเรือ https://bit.ly/3sOXsJx

ราคาพิเศษ 14,000 บาท/15 ท่าน

Ami-Ray 38Ft

รูปเรือ https://bit.ly/3st1CGu

ราคาพิเศษ 15,000 บาท/15 ท่าน

Wild Cat 44Ft

รูปเรือ https://bit.ly/3N8xEPU

Clara 38Ft

รูปเรือ https://bit.ly/3FHi37K

Sunny 38Ft

รูปเรือ https://bit.ly/3M3Wkcx

Serafina 38Ft

รูปเรือ https://bit.ly/3Pa9RkH

One World 38FT

รูปเรือ https://bit.ly/3Fug86n

JL Marina

รูปเรือ https://bit.ly/3sr9s3F

Olivia 40Ft

รูปเรือ https://bit.ly/3l1FJde

ราคาพิเศษ 16,000 บาท/15 ท่าน

The One 47Ft

รูปเรือ https://bit.ly/3LZk01B

Akula 46Ft

รูปเรือ https://bit.ly/3yvGx2g

ราคาพิเศษ 17,000 บาท/15 ท่าน

Pretty Aileen 44Ft

รูปเรือ https://bit.ly/3M6TQKh

Wave Dancer 42Ft Explore

รูปเรือ https://bit.ly/3kW6qjF

Good Times 15 Pax

รูปเรือ https://bit.ly/3FxByQ3

Miss Coco 40Ft

รูปเรือ https://bit.ly/3N5YR61

Blueket 76Ft 30 Pax

รูปเรือ https://bit.ly/3N0rdOW

ราคาพิเศษ 21,000 บาท/15 ท่าน

Black Wings 55Ft 25 Pax

รูปเรือ https://bit.ly/3kZ51ZH

ราคาพิเศษ 24,000 บาท/15 ท่าน

Chomtawan 50Ft Azimut

รูปเรือ https://bit.ly/3kUgRUL

ราคาพิเศษ 37,000 บาท/15 ท่าน

FD1 86Ft 45 Pax

รูปเรือ https://bit.ly/38adkzb

ราคาพิเศษ 59,000 บาท/15 ท่าน

ท่านที่ 16-25 คิดเพิ่มท่านละ 2,500 บาท

ท่านที่ 26-35 คิดเพิ่มท่านละ 4,500 บาท

 

ราคานี้รวม : น้ำดื่ม, น้ำอัดลม, น้ำแข็ง, ผลไม้สดตามฤดูกาล, อุปกรณ์ดำน้ำตื้น(ท่อหายใจ+หน้ากากดำน้ำ), เสื้อชูชีพ, ลูกเรือบริการ 2 ท่าน, กัปตัน 1 ท่าน, ประกันอุบัติเหตุ

ราคานี้ไม่รวม : ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ, รถรับส่งโรงแรม-ท่าเรือ, อาหาร, ไกด์ 1,500 บาท, ภาษีมูลค่าเพิ่ม7%(กรณีออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ), ค่ารถสองแถว ท่านละ 10 บาท(สามารถซื้อตั๋วที่ท่าเรืออ่าวฉลอง), เปิดแอร์บนเรือ(ครึ่งวัน 2,000 บาท/เต็มวัน 4,000 บาท), ช่างภาพครึ่งวัน 2,500 บาท เต็มวัน 3,000 บาท, ซับบอร์ด 600 บาท, เรือแคนู 600 บาท, ไวน์แดง 790 บาท/ขวด, แชมเปญ 1,900 บาท/ขวด

 

*ลูกค้าสามารถนำเครื่องดื่ม อาหาร ที่เตรียมมาขึ้นเรือได้ ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ❌ยกเว้น เมนูอาหารที่ทำจากหมูห้ามนำขึ้นเรือ❌

 

สถานที่ขึ้นเรือ   ท่าเรืออ่าวฉลอง จ.ภูเก็ต  |  https://goo.gl/maps/gCD2otuU4nA7U8XL6

 


Phuket : CORAL MORNING

Time 09.00 – 13.30 hrs. Ao Chalong Pier, Phuket

 

Note :

1. The company reserves the right to change the route if necessary due to inclement weather.

2. There are many catamaran yachts of various sizes, the boats will be allocated according to the suitability of the customers in each program.

 

Travel Program

 

Service Rate

Boat Name

Price

Hong Xi

picture https://bit.ly/3sOXsJx

Special price 14,000 baht/15 persons

Ami-Ray 38Ft

picture https://bit.ly/3st1CGu

Special price 15,000 baht/15 persons

Wild Cat 44Ft

picture https://bit.ly/3N8xEPU

Clara 38Ft

picture https://bit.ly/3FHi37K

Sunny 38Ft

picture https://bit.ly/3M3Wkcx

Serafina 38Ft

picture https://bit.ly/3Pa9RkH

One World 38FT

picture https://bit.ly/3Fug86n

JL Marina

picture https://bit.ly/3sr9s3F

Olivia 40Ft

picture https://bit.ly/3l1FJde

Special price 16,000 baht/15 persons

The One 47Ft

picture https://bit.ly/3LZk01B

Akula 46Ft

picture https://bit.ly/3yvGx2g

Special price 17,000 baht/15 persons

Pretty Aileen 44Ft

picture https://bit.ly/3M6TQKh

Wave Dancer 42Ft Explore

picture https://bit.ly/3kW6qjF

Good Times 15 Pax

picture https://bit.ly/3FxByQ3

Miss Coco 40Ft

picture https://bit.ly/3N5YR61

Blueket 76Ft 30 Pax

picture https://bit.ly/3N0rdOW

Special price 21,000 baht/15 persons

Black Wings 55Ft 25 Pax

picture https://bit.ly/3kZ51ZH

Special price 24,000 baht/15 persons

Chomtawan 50Ft Azimut

picture https://bit.ly/3kUgRUL

Special price 37,000 baht/15 persons

FD1 86Ft 45 Pax

picture https://bit.ly/38adkzb

Special price 59,000 baht/15 persons

The 16th-25th person will be charged 2,500 baht per person.

The 26th-35th person will be charged 4,500 baht per person.

This price includes : Drinking water, soft drinks, ice, fresh seasonal fruits, snorkeling equipment (snorkel + mask), life jackets, 2 service crews, 1 captain, accident insurance.

This price does not include : National Park fee, hotel-pier transfer, food, guide 1,500 baht, VAT 7% (in case of issuing a full tax invoice), minibus cost 10 baht per person (can buy tickets at Ao Chalong pier), turn on the air conditioner. On board (half day 2,000 baht/full day 4,000 baht), photographer half day 2,500 baht, full day 3,000 baht, subboard 600 baht, canoe 600 baht, red wine 790 baht/bottle, champagne 1,900 baht/bottle.

* Customers can bring food and beverages prepared on the boat. No additional cost

❌ except pork dishes, do not bring on the boat ❌

 

 

Boarding place Ao Chalong Pier, Phuket  |  https://goo.gl/maps/gCD2otuU4nA7U8XL6

 

 


บริการเสริม

สามารถสั่งซื้ออาหารเพื่มได้ แจ้งล่วงหน้า 1 วันก่อนเดินทาง

  1. อาหารไทย 200 บาท/ท่าน

  2. อาหารไทย+ซีฟู้ด 350 บาท/ท่าน

  3. บาร์บีคิว&ซีฟู้ด 500 บาท/ท่าน

  4. เซ็ทดินเนอร์+ไวน์ 300 บาท/ท่าน

*เด็กอายุ 1-3 ปี ฟรี

**เด็กอายุ 4-11 ปี ครึ่งราคา

Add-on service

Can order additional food, inform 1 day before departure.

  1. Thai food 200 baht/person

  2. Thai food + seafood 350 baht/person

  3. BBQ&Seafood 500 baht/person

  4. Set dinner + wine 300 baht/person

*Children 1-3 years old free

**Children 4-11 years old half price

 


 

เรือวันเวิลด์  :  One World

ความจุผู้โดยสาร 30 ท่าน

4 ห้องนอน , 2 ห้องน้ำ

 

 

เรือเดอะวัน  :  The One 

ความจุผู้โดยสาร 40 ท่าน

4 ห้องนอน , 3 ห้องน้ำ

เรือมีแอร์โซนนั่งเล่น

 


 

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม (For more information, pls.call)

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293

  ราคาเริ่มต้น 14,000 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #MTS-PHUKET-CORAL MORNING

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Top