เรือสปีดโบ๊ทภูเก็ต : เกาะราชา หรือ เกาะไม้ท่อน หรือ เกาะไข่ - ALL ABOUT JOURNEY

เรือสปีดโบ๊ทภูเก็ต : เกาะราชา หรือ เกาะไม้ท่อน หรือ เกาะไข่

เรือสปีดโบ๊ทภูเก็ต : เกาะราชา หรือ เกาะไม้ท่อน หรือ เกาะไข่

 

ข้อมูลเรือ

เรือสปีดโบ๊ท 2 เครื่องยนต์

เรือสปีดโบ๊ท 3 เครื่องยนต์

ความยาว 11.50 เมตร

ความยาว 14.45 เมตร

ความกว้าง 2.72 เมตร

ความกว้าง 3.45 เมตร

ความลึก 1.60 เมตร

ความลึก 1.88 เมตร

ตันกลอส 10.16

ตันกลอส 19.22

ตันเนต 6.91

ตันเนต 13.07

ผู้โดยสาร 32 ท่าน

ผู้โดยสาร 47 ท่าน

เส้นทาง : เกาะราชา หรือ เกาะไม้ท่อน หรือ เกาะไข่

เวลา : 09.00-17.00 น.

**แวะกาฮังบีช (เกาะเฮ) ฟรี**

 

อัตราค่าบริการ

ราคาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันนี้ – 31 ต.ค.66

2 เครื่องยนต์

1-20 ท่าน

ราคา 23,500 บาท

3 เครื่องยนต์

1-35 ท่าน

ราคา 35,000 บาท

ราคานี้รวม : เรือเร็ว, หน้ากากดำน้ำ, น้ำดื่ม-น้ำอัดลม-ผลไม้ (บริการบนเรือ), เก้าอี้ชายหาด (กาฮังบีช), เสื้อชูชีพ, ผ้าเย็น และประกันอุบัติเหตุ

ราคานี้ไม่รวม : อาหารกลางวัน, ค่าเข้าอุทยาน (ถ้ามี), ค่าธรรมเนียมขึ้นเกาะไม้ท่อน, ค่ากิจกรรมทางน้ำที่เกาะเฮ, หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุในโปรแกรม, ค่าทิปกัปตันและพนักงานบริการ, รถรับ-ส่ง, ไกด์, ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

*ไม่อนุญาตให้นำอาหาร/อาหารที่มีส่วนประกอบของหมู/เครื่องดื่มลงเกาะ ทุกกรณี


Speedboat Phuket: Racha Island or Maiton Island or Khai Island

 

Specification

Speed Boat 2 Engines

Speed Boat 3 Engines

Long 11.50 m.

Long 14.45 m.

Wide 2.72 m.

Wide 3.45 m.

Deep 1.60 m.

Deep 1.88 m.

Gross Tonnage 10.16

Gross Tonnage 19.22

Net Tonnage 6.91

Net Tonnage 13.07

Passengers 32 pax

Passengers 47 pax

Route: Racha Island or Maiton Island or Khai Island

Time : 09.00 am-05.00 pm

**Visit Kahung Beach (Coral Island) for free**

 

Price

Promotional price today until 31 Oct. 2023

2 engines

1-20 pax

Price 23,500 baht

3 engines

1-35 pax

Price 35,000 baht

This price includes : Speed boat, snorkel, drinking water-soft drink-fruit(On-board service), beach chair (Kahung Beach), life jacket, refreshing towel and accident insurance.

This price does not include : Lunch, nation park entrance fee (If any), Maiton Island boarding fee, Water activities at Coral Island, or any other expenses other than those mentioned in the program, captain and service staff’s tip, land transfer, guide, VAT 7%

*Food / food containing pork / beverages are not allowed on the island in any case.


กิจกรรมทางน้ำกาฮังบีช (เกาะเฮ) Kahung Beach’s Sea Activities (Coral Island)

ดำน้ำลึก

Scuba Diving

ราคา 2,100 บาท

price 2,100 baht

45 นาที

45 minutes

เดินใต้ทะเล

Sea Walker

ราคา 1,600 บาท

price 1,600 baht

20 นาที

20 minutes

พาราเซลลิ่ง

Parasailing

ราคา 800 บาท

price 800 baht

1 รอบ

1 round

 บานาน่า โบ๊ท

Banana Boat

ราคา 400 บาท

price 400 baht

10 นาที

10 minutes

ราคา 800 บาท

price 800 baht

20 นาที

20 minutes

 


 

สถานที่ขึ้นเรือ

ท่าเรืออ่าวฉลอง จังหวัดภูเก็ต

Chalong Pier, Phuket

• Link นำทาง | https://goo.gl/maps/Ube9EiSVAmomnLHC6

ขั้นตอนการจองเรือ (Reservation Process)

1.ลูกค้าแจ้งวันที่ใช้บริการ ชื่อผู้จองหรือผู้ติดต่อ เบอร์ติดต่อ จำนวนท่าน และความต้องการพิเศษอื่นๆ

Please specify the date, name and phone number, group size, and any other special requirements.

2.บริษัทฯเช็คที่นั่งเบื้องต้น

Seat availability check.

3. หากที่นั่งยังว่าง บริษัทฯจะส่ง SMS แจ้งเลขที่บัญชีและยอดโอนให้ลูกค้า (ที่นั่งจะยังไม่ได้ทำการจองจนกว่าลูกค้าจะโอนชำระเงินเต็มจำนวน)

Money transfer information will be sent to you. The booking will be made after the amount is received.

4. หลังจากลูกค้าโอนและโทรแจ้งบริษัทฯ บริษัทฯดำเนินการจอง หากที่นั่งเต็มแล้ว บริษัทฯจะทำการโอนเงินคืนลูกค้า

Booking is made. In case that there is no seat available, the amount will be transferred back in full. (Money transfer only)

5. บริษัทฯรอเอกสารยืนยันการจอง จากทางเรือ

The boat sends us a confirmation.

6. เมื่อได้เอกสารยืนยัน บริษัทฯจะส่ง SMS ยืนยันการจองโดยระบุสถานที่วันเวลา ชื่อลูกค้า จำนวนลูกค้า

The confirmation message will be sent to you.

เงื่อนไขการจอง (Booking Condition)

1. หากลูกค้าไม่มาขึ้นเรือตามกำหนด จะถือว่าลูกค้ายกเลิกการใช้บริการ

The booking will be automatically considered as cancellation by the client in case of no-show. There will be no refund.

2. ราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางและ/หรือยกเลิกการใช้บริการและ/หรือลดจำนวนผู้ใช้บริการ(โดยขอเงินคืน)ได้

The price shown is a promotional price. The function date cannot be changed or cancelled. The group size cannot be reduced.

3. ไม่มีการคืนเงินทุกกรณี

This is a non-refundable deal.

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293

  ราคาเริ่มต้น 23,500 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #NIK-PHUKET-SPEEDBOAT-PRIVATE

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Top