เรือสปีดโบ๊ท : กระบี่ - ALL ABOUT JOURNEY

เรือสปีดโบ๊ท : กระบี่

เรือสปีดโบ๊ท : กระบี่

เหมาลำ

From 20 May.22 to 31 Oct.22 (เริ่ม 20 พ.ค. 65 – 31 ต.ค. 65)

เส้นทาง Route

1 เครื่องยนต์ : 15 ที่นั่ง

1 Engine : 15 Seats

2 เครื่องยนต์ : 30 ที่นั่ง

2 Engines : 30 Seats

2 เครื่องยนต์ : 35 ที่นั่ง

2 Engines : 35 Seats

3 เครื่องยนต์ : 45 ที่นั่ง

3 Engines : 45 Seats

ทัวร์หมู่เกาะพีพี

Phi Phi Island

15,000 บาท

15,000 Baht

19,000 บาท

19,000 Baht

21,000 บาท

21,000 Baht

30,000 บาท

30,000 Baht

ทัวร์สี่เกาะ

4 Islands

10,000 บาท

10,000 Baht

13,000 บาท

13,000 Baht

15,000 บาท

15,000 Baht

21,000 บาท

21,000 Baht

ทัวร์เกาะห้อง

Hong Island

12,000 บาท

12,000 Baht

15,000 บาท

15,000 Baht

17,000 บาท

17,000 Baht

25,000 บาท

25,000 Baht

Extra charge Railay Hong Island

เกาะห้อง รับ-ส่งไร่เลย์คิดเงินเพิ่ม

3,000 บาท

3,000 Baht

4,000 บาท

4,000 Baht

4,000 บาท

4,000 Baht

5,000 บาท

5,000 Baht

ทัวร์เกาะรอกและเกาะห้า

Rok & Ha Island

38,000 บาท

38,000 Baht

41,000 บาท

41,000 Baht

50,000 บาท

50,000 Baht

ทัวร์หมู่เกาะเจมส์บอนด์

James bond Island

23,000 บาท

23,000 Baht

25,000 บาท

25,000 Baht

35,000 บาท

35,000 Baht

ทัวร์หมู่เกาะพีพีและ 4 เกาะ

Phi Phi + 4 Islands

16,500 บาท

16,500 Baht

21,000 บาท

21,000 Baht

23,000 บาท

23,000 Baht

33,000 บาท

33,000 Baht

ทัวร์สี่เกาะและเกาะห้อง

4 Island + Hong Island

17,000 บาท

17,000 Baht

21,000 บาท

21,000 Baht

23,000 บาท

23,000 Baht

35,000 บาท

35,000 Baht

ทัวร์หมู่เกาะพีพีและเกาะห้อง

Phi Phi + Hong Islands

29,000 บาท

29,000 Baht

33,000 บาท

33,000 Baht

48,000 บาท

48,000 Baht

Phi Phi Island to Phuket (Rassada)
ทัวร์หมู่เกาะพีพีส่งท่าเรือรัษฎาภูเก็ต

33,000 บาท

33,000 Baht

35,000 บาท

35,000 Baht

43,000 บาท

43,000 Baht

Shuttle boat Aonang to Phi Phi Don
เรือรับ-ส่ง อ่าวนาง-พีพีดอน

13,000 บาท

13,000 Baht

15,000 บาท

15,000 Baht

17,000 บาท

17,000 Baht

23,000 บาท

23,000 Baht

Extra Charge overnight at Phi Phi Don
คิดเพิ่ม เรือค้างคืน ณ เกาะพีพีดอน

11,000 บาท

11,000 Baht

13,000 บาท

13,000 Baht

13,000 บาท

13,000 Baht

18,000 บาท

18,000 Baht

Shuttle boat to Lanta (Saladan)
รับ-ส่ง อ่าวนาง – ลันตา (ศาลาด่าน)

15,000 บาท

15,000 Baht

17,000 บาท

17,000 Baht

23,000 บาท

23,000 Baht

Shuttle boat to Phuket (Radsada)
รับอ่าวนาง ส่งท่าเรือรัษฎาภูเก็ต

23,000 บาท

23,000 Baht

25,000 บาท

25,000 Baht

35,000 บาท

35,000 Baht

หมายเหตุ

1. แต่ละโปรแกรมใช้เวลาประมาณ 5-6 ชั่วโมง สามารถเลือกเวลาออกเดินทางได้ แต่กลับถึงท่าเรือไม่เกิน 17.00 น.

2. โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากปัจจัยทางธรรมชาติ เช่น น้ำขึ้น น้ำลง และสภาพอากาศ

Notice

1. Each program takes about 5-6 hours. Able to choose a departure time, but have to arrive at the pier before 05.00 PM

2. Tour program is subject to change without prior notice depending on the tide and weather condition.

ราคานี้รวม : ฟรีรับ-ส่งโดยรถจากโรงแรมบริเวณตัวเมืองกระบี่ หาดคลองม่วง ทับแขก อ่าวนาง มาท่าเรือวังทรายสปีดโบ๊ท และฟรีรับ-ส่งโดยเรือจากหาดของโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และท่าเรือหน้าโรงแรมแซนซีอ่าวไร่เลย์ หรือสะพานลอยน้ำฝั่งไร่เลย์ตะวันออก ยกเว้นโปรแกรมเกาะห้อง, ฟรีอาหารว่างช่วงเช้าที่ท่าเรือ ผลไม้ และน้ำเปล่า (เฉพาะเรือสปีดโบ๊ท ฟรีน้ำอัดลมเพิ่มเติม), บริการอุปกรณ์ดำน้ำตื้น (หน้ากากดำน้ำ ท่อหายใจ และเสื้อชูชีพ), ประกันอุบัติเหตุสำหรับนักท่องเที่ยว (ไม่ครอบคลุมกรณีของหาย, การถูกขโมยทรัพย์สินหรือทรัพย์สินเสียหายจากการเดินทาง)

ราคานี้ไม่รวม : ค่าธรรมเนียมขึ้นเกาะ, มัคคุเทศก์ท้องถิ่นสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ, อาหารกลางวัน, ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

The price includes : Private Speedboat: complimentary pick-up service by car from Muang Krabi, Klong Mluang, Tub Keak, Aonang to Wangsai speedboat pier and pick-up service by boat from Centara Grand beach and Railay beach or Floating pier (East Railay). Except Program Hong Island, Complimentary light breakfast at Wangsai speed boat pier, fruit, and water. (Only Speedboat complimentary more soft drink), Snorkeling equipment (Mask, Snorkel and Life jacket), Travel Accidental insurance (Exclude lost, stolen or damaged items of personal belonging)

This price does not include : National park fee, local English-speaking guide, lunch, VAT 7%

 

ค่าธรรมเนียมขึ้นเกาะ

Program Tour

โปรแกรมทัวร์

Thai Citizen Fee ชาวไทย

Foreigner Fee ชาวต่างชาติ

Adult ผู้ใหญ่

Child เด็ก

Adult ผู้ใหญ่

Child เด็ก

Phi Phi / 4 Islands /Rok

ทัวร์หมู่เกาะพีพี / สี่เกาะ / เกาะรอก

40 บาท

40 Baht

20 บาท

20 Baht

400 บาท

400 Baht

200 บาท

200 Baht

Hong Island / Jame bond Island

ทัวร์เกาะห้อง/เกาะเจมส์บอนด์

60 บาท

60 Baht

30 บาท

30 Baht

300 บาท

300 Baht

100 บาท

100 Baht

อาหารกลางวัน

  • อาหารพีพีคลิฟบีช ผู้ใหญ่ ท่านละ 200 บาท เด็กท่านละ 180 บาท Phi Phi cliff beach Adult 200 baht/Child 180 baht.

  • อาหารกลางวันแบบกล่อง กล่องละ 120 บาท : ไก่ทอด ผัดผักรวม ผัดพริกแกงไก่ และข้าวเปล่า Lunch box 120 baht : fried chicken, mix vegetable ,fried chicken curry and rice


สถานที่ขึ้นเรือ (Boarding Location)

ท่าเรือวังทราย สปีดโบ๊ท

Wangsai SpeedBoat Pier

• Link นำทาง | https://goo.gl/maps/nzKVZ9DUwAdeh67o8

ขั้นตอนการจองเรือ

1.ลูกค้าแจ้งวันที่ใช้บริการ ชื่อผู้จองหรือผู้ติดต่อ เบอร์ติดต่อ จำนวนท่าน และความต้องการพิเศษอื่นๆ
2.บริษัทฯเช็คที่นั่งเบื้องต้น
3. หากที่นั่งยังว่าง บริษัทฯจะส่ง SMS แจ้งเลขที่บัญชีและยอดโอนให้ลูกค้า (ที่นั่งจะยังไม่ได้ทำการจองจนกว่าลูกค้าจะโอนชำระเงินเต็มจำนวน)
4. หลังจากลูกค้าโอนและโทรแจ้งบริษัทฯ บริษัทฯดำเนินการจอง หากที่นั่งเต็มแล้ว บริษัทฯจะทำการโอนเงินคืนลูกค้า
5. บริษัทฯรอเอกสารยืนยันการจอง จากทางเรือ
6. เมื่อได้เอกสารยืนยัน บริษัทฯจะส่ง SMS ยืนยันการจองโดยระบุสถานที่วันเวลา ชื่อลูกค้า จำนวนลูกค้า

Reservation Process:

  1. Pls.state your function date, your name, mobile phone number, group size, and any other requests.

  2. Preliminary vacancy check.

  3. The payment-request form will be sent to your mobile phone. Pls. kindly inform us immediately after the payment is completed.

  4. After the amoount is received, the reservation is completed. In case of fully booked, full refund will be made.

  5. After the boat confirms the booking. A confirmation SMS will be sent to your mobile phone. You can present the SMS at the registration conuter to receive the ticket.

เงื่อนไขการจอง

1. หากลูกค้าไม่มาขึ้นเรือตามกำหนด จะถือว่าลูกค้ายกเลิกการใช้บริการ
2. ราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางและ/หรือยกเลิกการใช้บริการและ/หรือลดจำนวนผู้ใช้บริการ(โดยขอเงินคืน)ได้
3. ไม่มีการคืนเงินทุกกรณี

Conditions:

  1. No-show will be considered as a waive.

  2. Since this is a promotional price, the function date cannot be changed or cancelled.

  3. This service is non-refundable.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293

  ราคาเริ่มต้น 10,000 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #WSS-KRABI-SPEEDBOAT-PRIVATE

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved. Powered by WordPress
Top