เรือสปีดโบ๊ท : กระบี่ - ALL ABOUT JOURNEY

เรือสปีดโบ๊ท : กระบี่

เรือสปีดโบ๊ท : กระบี่

เหมาลำ

เริ่ม 23 พ.ค.66-31 พ.ค.67

 

เส้นทาง

2 เครื่องยนต์ : 30 ที่นั่ง

2 เครื่องยนต์ : 35 ที่นั่ง

3 เครื่องยนต์ : 45 ที่นั่ง

ทัวร์หมู่เกาะพีพี

21,000 บาท

23,000 บาท

34,000 บาท

ทัวร์สี่เกาะ

14,000 บาท

16,000 บาท

23,000 บาท

ทัวร์เกาะห้อง

16,000 บาท

18,000 บาท

28,000 บาท

เกาะห้อง รับ-ส่งไร่เลย์คิดเงินเพิ่ม

3,000 บาท

3,000 บาท

4,000 บาท

ทัวร์เกาะรอกและเกาะห้า

44,000 บาท

47,000 บาท

58,000 บาท

ทัวร์หมู่เกาะเจมส์บอนด์

26,000 บาท

28,000 บาท

40,000 บาท

ทัวร์หมู่เกาะพีพีและ 4 เกาะ

23,000 บาท

26,000 บาท

38,000 บาท

ทัวร์สี่เกาะและเกาะห้อง

23,000 บาท

26,000 บาท

40,000 บาท

ทัวร์หมู่เกาะพีพีและเกาะห้อง

33,000 บาท

38,000 บาท

56,000 บาท

ทัวร์หมู่เกาะพีพีส่งท่าเรือรัษฎาภูเก็ต

38,000 บาท

40,000 บาท

50,000 บาท

เรือรับ-ส่ง อ่าวนาง-พีพีดอน

16,000 บาท

18,000 บาท

26,000 บาท

คิดเพิ่ม เรือค้างคืน ณ เกาะพีพีดอน

14,000 บาท

14,000 บาท

20,000 บาท

รับ-ส่ง อ่าวนาง – ลันตา (ศาลาด่าน)

16,000 บาท

18,000 บาท

26,000 บาท

รับอ่าวนาง ส่งท่าเรือรัษฎาภูเก็ต

26,000 บาท

28,000 บาท

40,000 บาท

หมายเหตุ

1. แต่ละโปรแกรมใช้เวลาประมาณ 5-6 ชั่วโมง สามารถเลือกเวลาออกเดินทางได้ แต่กลับถึงท่าเรือไม่เกิน 17.00 น.

2. โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากปัจจัยทางธรรมชาติ เช่น น้ำขึ้น น้ำลง และสภาพอากาศ

 

ราคานี้รวม

1. ฟรีรับ-ส่งโดยรถจากโรงแรมบริเวณตัวเมืองกระบี่ หาดคลองม่วง ทับแขก อ่าวนาง มาท่าเรือวังทรายสปีดโบ๊ท และฟรีรับ-ส่งโดยเรือจากหาดของโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และท่าเรือหน้าโรงแรมแซนซีอ่าวไร่เลย์ หรือสะพานลอยน้ำฝั่งไร่เลย์ตะวันออก ยกเว้นโปรแกรมเกาะห้อง

2. ฟรีอาหารว่างช่วงเช้าที่ท่าเรือ ผลไม้ และน้ำเปล่า (เฉพาะเรือสปีดโบ๊ท ฟรีน้ำอัดลมเพิ่มเติม)

3. บริการอุปกรณ์ดำน้ำตื้น (หน้ากากดำน้ำ ท่อหายใจ และเสื้อชูชีพ)

4. ประกันอุบัติเหตุสำหรับนักท่องเที่ยว (ไม่ครอบคลุมกรณีของหาย, การถูกขโมยทรัพย์สินหรือทรัพย์สินเสียหายจากการเดินทาง)

ราคานี้ไม่รวม

1. ค่าธรรมเนียมขึ้นเกาะ

2. มัคคุเทศก์ท้องถิ่นสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ

3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

4. ค่าบริการรับ-ส่งเพิ่มเติม จากบริเวณเมืองกระบี่ หาดคลองม่วง หาดทับแขก มายังท่าเรือวังทรายสปีดโบ๊ท

5. อาหารกลางวัน

 

ค่าธรรมเนียมขึ้นเกาะ

โปรแกรมทัวร์

ชาวไทย

ชาวต่างชาติ

ผู้ใหญ่

เด็ก

ผู้ใหญ่

เด็ก

ทัวร์หมู่เกาะพีพี / สี่เกาะ / เกาะรอก

40 บาท

20 บาท

400 บาท

200 บาท

ทัวร์เกาะห้อง/เกาะเจมส์บอนด์

60 บาท

30 บาท

300 บาท

150 บาท

อาหารกลางวัน

 • อาหารพีพีคลิฟบีช ผู้ใหญ่ ท่านละ 200 บาท เด็กท่านละ 180 บาท

 • อาหารกลางวันแบบกล่อง กล่องละ 150 บาท / แบบบุฟเฟต์ ท่านละ 200-220 บาท

**แบบ Box Set 150 บาท / แบบ Buffet 200 บาท**

 

 

สถานที่ขึ้นเรือ

ท่าเรือวังทราย สปีดโบ๊ท

• Link นำทาง | https://goo.gl/maps/nzKVZ9DUwAdeh67o8

ขั้นตอนการจองเรือ

1. ลูกค้าแจ้งวันที่ใช้บริการ ชื่อผู้จองหรือผู้ติดต่อ เบอร์ติดต่อ จำนวนท่าน และความต้องการพิเศษอื่นๆ
2.บริษัทฯเช็คที่นั่งเบื้องต้น
3. หากที่นั่งยังว่าง บริษัทฯจะส่ง SMS แจ้งเลขที่บัญชีและยอดโอนให้ลูกค้า (ที่นั่งจะยังไม่ได้ทำการจองจนกว่าลูกค้าจะโอนชำระเงินเต็มจำนวน)
4. หลังจากลูกค้าโอนและโทรแจ้งบริษัทฯ บริษัทฯดำเนินการจอง หากที่นั่งเต็มแล้ว บริษัทฯจะทำการโอนเงินคืนลูกค้า
5. บริษัทฯรอเอกสารยืนยันการจอง จากทางเรือ
6. เมื่อได้เอกสารยืนยัน บริษัทฯจะส่ง SMS ยืนยันการจองโดยระบุสถานที่วันเวลา ชื่อลูกค้า จำนวนลูกค้า

เงื่อนไขการจอง

1. หากลูกค้าไม่มาขึ้นเรือตามกำหนด จะถือว่าลูกค้ายกเลิกการใช้บริการ
2. ราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางและ/หรือยกเลิกการใช้บริการและ/หรือลดจำนวนผู้ใช้บริการ(โดยขอเงินคืน)ได้
3. ไม่มีการคืนเงินทุกกรณี

 


Krabi Speedboat

Private Charter

From 23 May 2023 to 31 May 2024

 

Route

2 Engines : 30 Seats

2 Engines : 35 Seats

3 Engines : 45 Seats

Phi Phi Island

21,000 Baht

23,000 Baht

34,000 Baht

4 Islands

14,000 Baht

16,000 Baht

23,000 Baht

Hong Island

16,000 Baht

18,000 Baht

28,000 Baht

Extra charge Railay-Hong Island

3,000 Baht

3,000 Baht

4,000 Baht

Rok & Ha Island

44,000 Baht

47,000 Baht

58,000 Baht

James bond Island

26,000 Baht

28,000 Baht

40,000 Baht

Phi Phi + 4 Islands

23,000 Baht

26,000 Baht

28,000 Baht

4 Island + Hong Island

23,000 Baht

26,000 Baht

40,000 Baht

Phi Phi + Hong Islands

33,000 Baht

38,000 Baht

56,000 Baht

Phi Phi Island to Phuket (Rassada)

38,000 Baht

40,000 Baht

50,000 Baht

Shuttle boat Aonang to Phi Phi Don

16,000 Baht

18,000 Baht

26,000 Baht

Extra Charge overnight at Phi Phi Don

14,000 Baht

14,000 Baht

20,000 Baht

Shuttle boat to Lanta (Saladan)

16,000 Baht

18,000 Baht

26,000 Baht

Shuttle boat to Phuket (Radsada)

26,000 Baht

28,000 Baht

40,000 Baht

 

Notice

1. Each program takes about 5-6 hours. Able to choose a departure time, but have to arrive at the pier before 05.00 PM

2. Tour program is subject to change without prior notice depending on the tide and weather condition.

 

The price includes

1. Private Speedboat: complimentary pick-up service by car from Muang Krabi, Klong Mluang, Tub Keak, Aonang to Wangsai speedboat pier and pick-up service by boat from Centara Grand beach and Railay beach or Floating pier (East Railay). Except Program Hong Island

2. Complimentary light breakfast at Wangsai speed boat pier, fruit, and water. (Only Speedboat complimentary more soft drink)

3. Snorkeling equipment (Mask, Snorkel and Life jacket)

4. Travel Accidental insurance (Exclude lost, stolen or damaged items of personal belonging)

This price does not include

1. National park fee

2. local English-speaking guide

3. VAT 7%

4. Extra pick-up service from Muang Krabi, Klong Muang, Tub Keak to Wangsai Speedboat pier.

5. Lunch

 

National Park Fee

Program Tour

Thai Citizen Fee

Foreigner Fee

Adult

Child

Adult

Child

Phi Phi / 4 Islands /Rok

40 Baht

20 Baht

400 Baht

200 Baht

Hong Island / Jame bond Island

60 Baht

30 Baht

300 Baht

150 Baht

Lunch

 • Phi Phi cliff beach Adult 200 baht/Child 180 baht.

 • Box Set 150 baht and Buffet 200-220 baht

 

Boarding Location

Wangsai SpeedBoat Pier

• Link | https://goo.gl/maps/nzKVZ9DUwAdeh67o8

Reservation Process:

 1. Pls.state your function date, your name, mobile phone number, group size, and any other requests.

 2. Preliminary vacancy check.

 3. The payment-request form will be sent to your mobile phone. Pls. kindly inform us immediately after the payment is completed.

 4. After the amoount is received, the reservation is completed. In case of fully booked, full refund will be made.

 5. After the boat confirms the booking. A confirmation SMS will be sent to your mobile phone. You can present the SMS at the registration conuter to receive the ticket.

Conditions:

 1. No-show will be considered as a waive.

 2. Since this is a promotional price, the function date cannot be changed or cancelled.

 3. This service is non-refundable.


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293

  ราคาเริ่มต้น 14,000 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #WSS-KRABI-SPEEDBOAT-PRIVATE

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

ล่องเรืออยุธยา โปรแกรมทัวร์ครึ่งวัน/เต็มวันโดยเรือแกรนด์เพิร์ล

Code: #เรือแกรนด์เพิร์ลอยุธยา

ราคาเริ่มต้น ผู้ใหญ่ 1,500 บาท เด็ก(อายุ 4-10 ปี) 1,000 บาท

  ช่วงเวลาเดินทาง: เปิดให้บริการวันพุธ-วันจันทร์ (ปิดบริการทุกวันอังคาร)

Top