เรือไม้สองชั้นภูเก็ต : Virintra 45 - ALL ABOUT JOURNEY

เรือไม้สองชั้นภูเก็ต : Virintra 45

เรือไม้สองชั้นภูเก็ต : Virintra 45

เหมาลำ

 

ข้อมูลเรือ

จำนวนกัปตัน 1 ท่าน

จำนวนลูกเรือ 4 ท่าน

จำนวนผู้โดยสาร 120 ท่าน

ห้องพัก 2 ห้อง

ความเร็ว 12 Knots

ความยาวโดยรวม 23 เมตร

ไม่มีเครื่องปรับอากาศ

หมายเหตุ: โปรแกรมทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและระดับน้ำทะเล

 

อัตราค่าบริการ

ราคาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.2566 – 31 ต.ค.67

เส้นทาง

1-40 ท่าน

41-90 ท่าน

กาฮังบีช (เกาะเฮ)

09.00-16.00 น.

ราคา 46,000 บาท

ราคา 56,000 บาท

กาฮังบีช (เกาะเฮ) + ซันเซทแหลมพรหมเทพ+แหลมกระทิง

13.00-19.00 น.

ราคา 60,000 บาท

ราคา 70,000 บาท

กาฮังบีช (เกาะเฮ) + เกาะราชา หรือ เกาะไม้ท่อน

09.00-17.00 น.

ราคา 82,000 บาท

ราคา 92,000 บาท

ราคานี้รวม : เรือวิรินทร์ตรา 45, สไลด์เดอร์, แทรมโพลีน, หน้ากากดำน้ำ, น้ำดื่ม-น้ำอัดลม-ผลไม้ (บริการบนเรือ), เก้าอี้ชายหาด (กาฮังบีช), เสื้อชูชีพ, ผ้าเย็น และประกันอุบัติเหตุ

ราคานี้ไม่รวม : รถรับ-ส่ง, ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ไกด์, อาหาร, ค่าเรือหางยาวขึ้นเกาะราชา, เกาะไข่ และค่าธรรมเนียมขึ้นเกาะไม้ท่อน

**กรณีนำอาหารหรือเครื่องดื่มลงเรือ ชาร์ตเพิ่ม 5,000 บาท

*ไม่อนุญาตให้นำอาหาร/อาหารที่มีส่วนประกอบของหมู/เครื่องดื่มลงเกาะ ทุกกรณี


Virintra 45

Private

 

Specification

Captain 1 pax

Crews 4 pax

Passengers 120 pax

2 Restrooms

Speed 12 Knots

Length Overall 23 meters

No Air Conditioner

Notice: The program is subject to change depending on the tide and the weather condition on that day.

 

Price Rate

Promotional price for 1 Nov.2023 – 31 Oct.2024

Route

1-40 PAX

41-90 PAX

Kahung Beach (Coral Island)

09.00 AM-04.00 PM

Price 46,000 Baht

Price 56,000 Baht

Kahung Beach (Coral Island) + Sunset at Promthep Cape + Leam Krating

01.00-07.00 PM

Price 60,000 Baht

Price 70,000 Baht

Kahung Beach (Coral Island) + Racha Island or Maiton Island

09.00 AM-05.00 PM

Price 82,000 Baht

Price 92,000 Baht

This price includes : Virintra 45, slider, trampoline, snorkel mask, drinking water-soft drink-fruit (on board), beach chair (kahung beach), life jacket, refreshing towel and accident insurance.

This price does not include : Round trip transfer, VAT 7%, Guide, Food, Long tail boat to Racha Island, Khai Island and National Park Fee

**In case of bringing food or beverages onto the boat, extra charge 5,000 baht

*Food / food containing pork / beverages are not allowed on the island in any case.


กิจกรรมทางน้ำกาฮังบีช (เกาะเฮ) Kahung Beach’s Sea Activities (Coral Island)

ดำน้ำลึก

Scuba Diving

ราคา 2,100 บาท

price 2,100 baht

45 นาที

45 minutes

เดินใต้ทะเล

Sea Walker

ราคา 1,600 บาท

price 1,600 baht

20 นาที

20 minutes

พาราเซลลิ่ง

Parasailing

ราคา 900 บาท

price 900 baht

1 รอบ

1 round

บานาน่า โบ๊ท

Banana Boat

ราคา 800 บาท

price 800 baht

1 รอบ

1 round


 

สถานที่ขึ้นเรือ

ท่าเรืออ่าวฉลอง จังหวัดภูเก็ต

Chalong Pier, Phuket

• Link นำทาง | https://goo.gl/maps/Ube9EiSVAmomnLHC6

ขั้นตอนการจองเรือ (Reservation Process)

1.ลูกค้าแจ้งวันที่ใช้บริการ ชื่อผู้จองหรือผู้ติดต่อ เบอร์ติดต่อ จำนวนท่าน และความต้องการพิเศษอื่นๆ

Please specify the date, name and phone number, group size, and any other special requirements.

2.บริษัทฯเช็คที่นั่งเบื้องต้น

Seat availability check.

3. หากที่นั่งยังว่าง บริษัทฯจะส่ง SMS แจ้งเลขที่บัญชีและยอดโอนให้ลูกค้า (ที่นั่งจะยังไม่ได้ทำการจองจนกว่าลูกค้าจะโอนชำระเงินเต็มจำนวน)

Money transfer information will be sent to you. The booking will be made after the amount is received.

4. หลังจากลูกค้าโอนและโทรแจ้งบริษัทฯ บริษัทฯดำเนินการจอง หากที่นั่งเต็มแล้ว บริษัทฯจะทำการโอนเงินคืนลูกค้า

Booking is made. In case that there is no seat available, the amount will be transferred back in full. (Money transfer only)

5. บริษัทฯรอเอกสารยืนยันการจอง จากทางเรือ

The boat sends us a confirmation.

6. เมื่อได้เอกสารยืนยัน บริษัทฯจะส่ง SMS ยืนยันการจองโดยระบุสถานที่วันเวลา ชื่อลูกค้า จำนวนลูกค้า

The confirmation message will be sent to you.

เงื่อนไขการจอง (Booking Condition)

1. หากลูกค้าไม่มาขึ้นเรือตามกำหนด จะถือว่าลูกค้ายกเลิกการใช้บริการ

The booking will be automatically considered as cancellation by the client in case of no-show. There will be no refund.

2. ราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางและ/หรือยกเลิกการใช้บริการและ/หรือลดจำนวนผู้ใช้บริการ(โดยขอเงินคืน)ได้

The price shown is a promotional price. The function date cannot be changed or cancelled. The group size cannot be reduced.

3. ไม่มีการคืนเงินทุกกรณี

This is a non-refundable deal.

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293

  ราคาเริ่มต้น 46,000 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #NIK-PHUKET-VIRINTRA45-PRIVATE

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Top