เรือยอร์ชกระบี่ : 4 เกาะทะเลแหวก - ALL ABOUT JOURNEY

เรือยอร์ชกระบี่ : 4 เกาะทะเลแหวก

เรือยอร์ชกระบี่ : 4 เกาะทะเลแหวก

เวลา 09.00-18.30 น. ท่าเรืออ่าวท่าเลน

 

หมายเหตุ :

 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเส้นทางหากมีความจำเป็นจากสภาพอากาศแปรปรวน

 • เรือยอร์ชคาตามารันมีหลายลำ หลายขนาด ลูกค้าจะทราบว่าได้เรือลำไหน 1 วันก่อนเดินทาง เนื่องจากแผนกจัดเรือและผู้บริหารจะเป็นฝ่ายจัดสรรเรือให้ตามความเหมาะสมของลูกค้าในแต่ละโปรแกรม

 

โปรแกรม

*หมายเหตุ : ลูกค้าสามารถใช้เรือล่องชมพระอาทิตย์ตกบริเวณนอกอุทยานต่อได้ถึง 18.30 น. เนื่องจากอุทยานปิด 16.00 น.

 

อัตราค่าบริการ

1 ต.ค.2566-30 เม.ย.2567

1-20 ท่าน

21-35 ท่าน

50-60 ท่าน

30,000 บาท

35,000 บาท

48,000 บาท

ราคานี้รวม

1. น้ำดื่ม, น้ำอัดลม, ผลไม้ตามฤดูกาล

2. อุปกรณ์ดำน้ำ (หน้ากากและท่อหายใจ)

3. ประกันอุบัติเหตุ, เสื้อชูชีพ

ราคานี้ไม่รวม

1. อาหาร (มินิบุฟเฟต์ท่านละ 600 บาท ขั้นต่ำ 5 ท่าน)

2. รถรับส่งโรงแรม-ท่าเรือ 2,350 / 2,550 / 2,850 บาท

3. ค่าช่างภาพ 3,500-4,000 บาท

4. ไกด์ 3,000-3,500 บาท, ค่าอุทยาน (ถ้ามี)

5. ภาษีมูลค่าเพิ่ม7%

 

สถานที่ขึ้นเรือ

ท่าเรืออ่าวท่าเลน จ.กระบี่

• Link นำทาง | https://goo.gl/maps/VrxiWds63LT4hiJe7

พบกันก่อนเวลาเดินทางประมาณ 30 นาที

ขั้นตอนการจองเรือ

1. ลูกค้าแจ้งวันที่ใช้บริการ ชื่อผู้จองหรือผู้ติดต่อ เบอร์ติดต่อ จำนวนท่าน และความต้องการพิเศษอื่นๆ
2. บริษัทฯเช็คที่นั่งเบื้องต้น
3. หากที่นั่งยังว่าง บริษัทฯจะส่ง SMS แจ้งเลขที่บัญชีและยอดโอนให้ลูกค้า (ที่นั่งจะยังไม่ได้ทำการจองจนกว่าลูกค้าจะโอนชำระเงินเต็มจำนวน)
4. หลังจากลูกค้าโอนและโทรแจ้งบริษัทฯ บริษัทฯดำเนินการจอง หากที่นั่งเต็มแล้ว บริษัทฯจะทำการโอนเงินคืนลูกค้า
5. บริษัทฯรอเอกสารยืนยันการจอง จากทางเรือ
6. เมื่อได้เอกสารยืนยัน บริษัทฯจะส่ง SMS ยืนยันการจองโดยระบุสถานที่วันเวลา ชื่อลูกค้า จำนวนลูกค้า

เงื่อนไขการจอง

1. หากลูกค้าไม่มาขึ้นเรือตามกำหนด จะถือว่าลูกค้ายกเลิกการใช้บริการ
2. ราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางและ/หรือยกเลิกการใช้บริการและ/หรือลดจำนวนผู้ใช้บริการ(โดยขอเงินคืน)ได้
3. ไม่มีการคืนเงินทุกกรณี


Krabi : 4 Island

09.00-18.30 hrs. Ao Ta Len Pier

 

Note :

 • The company reserves the right to change the route if necessary due to inclement weather.

 • Catamaran yachts are available in various sizes, so customers will know which boat they are getting one day before travelling. Because the ship management department and management will allocate boats according to the suitability of the customers in each program.

 

Program

*Note : Customers can continue using the sunset cruise outside the national park until 18.30 hrs., due to the park closes at 16.00 hrs.

 

Price Rate

1 October 2023-30 April 2024

1-20 pax

21-35 pax

50-60 pax

30,000 THB

35,000 THB

48,000 THB

Price Include

1. Drink water, Soft Drink, Seasonal fruits

2. Snorkeling equipments (Mask and snorkel)

3. Accident insurance, Life Jacket

Price Exclude

1. Meal (Mini Buffet 600 THB/pax min. 5 pax)

2. Transfer 2,350 / 2,550 / 2,850 THB

3. Photographer 3,500-4,000 THB

4. Guide 3,000-3,500 THB, National park fee

5. Vat 7%

 

Boarding Location

Ao Tha Len Pier, Krabi

Link | https://goo.gl/maps/VrxiWds63LT4hiJe7

Meeting around 30 minutes before traveling.

Reservation Process:

 1. Pls.state your function date, your name, mobile phone number, group size, and any other requests.

 2. Preliminary vacancy check.

 3. The payment-request form will be sent to your mobile phone. Pls. kindly inform us immediately after the payment is completed.

 4. After the amoount is received, the reservation is completed. In case of fully booked, full refund will be made.

 5. After the boat confirms the booking. A confirmation SMS will be sent to your mobile phone. You can present the SMS at the registration conuter to receive the ticket.

Conditions:

 1. No-show will be considered as a waive.

 2. Since this is a promotional price, the function date cannot be changed or cancelled.

 3. This service is non-refundable.


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293

  ราคาเริ่มต้น 30,000 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #PHT-KRABI-4ISLANDS-PRIVATE

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Top