ทัวร์ โปแลนด์ (Poland): แกรนด์ โปแลนด์ 10 วัน บินกับ FINNAIR (AY) - ALL ABOUT JOURNEY

ทัวร์ โปแลนด์ (Poland): แกรนด์ โปแลนด์ 10 วัน บินกับ FINNAIR (AY)

กำหนดการเดินทาง

2567

 • พ.ค.     12-21
 • มิ.ย.     02-11 (วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินี หยุด ส-จ 01-03 มิ.ย.)
 • ก.ค.     21-30 (วันอาสาฬหบูชา+เข้าพรรษา หยุด ส-อา 20-21 ก.ค.)
 • ส.ค.     11-20 (วันแม่แห่งชาติ หยุด ส-จ 10-12 ส.ค.)
 • ก.ย.     15-24
 • ต.ค.     13-22 (วันวันสวรรคต ร.9 หยุด ส-จ 12-14 ต.ค.)

Highlight

 • อาหารจีน 3 มื้อ
 • เข้าชม โบสถ์เซนต์แม่รี่ (St.Mary Church) หนึ่งในสามโบสถ์อิฐที่ใหญ่ที่สุดในโลก สร้างเมื่อช่วงปี ค.ศ.1379
 • เข้าชม ปราสาทมัลบอร์ก (Malbork Castle) ปราสาทที่สร้างด้วยอิฐที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก
 • พิสูจน์ความอัศจรรย์ของ เหมืองเกลือใต้ดิน ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
 • เข้าชม ค่ายกักกันเอาสช์วิตช์ (Auschwitz Birkenau) ค่ายกักกันและค่ายมรณะที่ใหญ่ที่สุดในสงครามโลกครั้งที่ 2
 • เข้าชม ปราสาทวาเวล (Wawel Royal castle) ที่ประทับของกษัตริย์โปแลนด์มาตั้งแต่ศตวรรษที่ 8
 • เข้าชมมหาวิหารวาเวล (Wawel Cathedral) สถานที่ประกอบพิธีราชาภิเษกของกษัตริย์ทุกพระองค์
 • เข้าชม พระราชวังลาเซียนสกี้ (Lazienki palace) ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในปี ค.ศ. 1897
 • เข้าชม พระราชวังหลวง (Royal Castle) สร้างในปี ค.ศ. 1596
 • ช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้า Zalote Tarasy กรุงวอร์ซอว์

กำหนดการ

 • วันที่ 1     สนามบินสุวรรณภูมิ – เฮลซิงกิ –  กดังส์
 • วันที่ 2     กดังส์ – มัลบอร์ก (มรดกโลก)
 • วันที่ 3     โทรุน (เมืองมรดกโลก) – พอซนัน
 • วันที่ 4     จตุรัสใจกลางเมืองพอซนัน (เก่า) – วรอตสวัฟ – คราคูฟ
 • วันที่ 5     ค่ายกักกันเอาสช์วิตช์ – เหมืองเกลือ
 • วันที่ 6     คราคูฟ – เซสซอว์
 • วันที่ 7     ลับบลิน – ปราสาทลับบลิน – วอร์ซอว์
 • วันที่ 8     วอร์ซอว์
 • วันที่ 9     วอร์ซอว์ – กรุงเฮลซิงกิ – สนามบินสุวรรณภูมิ
 • วันที่ 10    สนามบินสุวรรณภูมิ

  139,900 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IH14-POL-Grand-10AY-13Oct2024-A240329

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Top